κάποτε  

  •    einst
  •    einmal

Beispielsätze

Η πόλη μου δεν είναι πια αυτό που ήταν κάποτε.

Θα έπρεπε κάποτε να συνομιλήσουμε με ηρεμία.

Quelle: glavkos, Tamy2


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

kapote

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15