ερευνώ  

  • forschen
    upvotedownvote
  • recherchieren
    upvotedownvote
  • untersuchen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... επιστημονική έρευνα αποτελεί ένα από τα κυριότερα εργαλεία ανάπτυξης και προόδου μιας κοινωνίας. Η έρευνα χωρίζεται σε βασική και εφαρμοσμένη. Βασική έρευνα γίνεται ...

... επιστήμονες που χρηματοδοτήθηκαν για έρευνα στον Ζωολογικό Πειραματικό Σταθμό που είχε ιδρυθεί στην Τεργέστη. Στα πλαίσια της έρευνάς του, ασχολήθηκε με τη θαλάσσια ...

... Ο όρος έρευνα στις καθημερινές εκφράσεις συνδέεται με πολλά αντικείμενα εφαρμογής. Περισσότερο ωστόσο φέρεται με μια εξειδικευμένη σημασία τη συστηματική ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

erevno, ereynw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15