επιστολή  

  • Brief
    upvotedownvote
  • Schreiben
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

epistoli, epistolh


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ επιστολή επιστολές
Genitiv επιστολής επιστολών
Akkusativ επιστολή επιστολές
Vokativ επιστολή επιστολές
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15