εξέλιξη  

  • Entwicklung
    upvotedownvote
  • Evolution
    upvotedownvote

Beispielsätze

Τα αντιβιοτικά καταπολεμούν την εξέλιξη των μικροοργανισμών.

Ο Δαρβίνος ανέπτυξε τη θεωρία της εξέλιξης.

Η αντιπαράθεση πάνω στο έργο του Δαρβίνου οδήγησε στη ραγδαία αποδοχή της γενικής έννοιας της εξέλιξης.

Quelle: glavkos, glavkos, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ekseliksi, ekseliksh


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ εξέλιξη εξελίξεις
Genitiv εξέλιξης
& εξελίξεως
εξελίξεων
Akkusativ εξέλιξη εξελίξεις
Vokativ εξέλιξη εξελίξεις
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15