διαδίδω  

  • propagieren
    upvotedownvote
  • verbreiten
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... της ενέργειας μεταφέρεται εκεί με τα σεισμικά κύματα. Τα κύματα αυτά διαδίδονται στον φλοιό με ταλαντώσεις των πετρωμάτων και φθάνοντας στην επιφάνεια ...

... σεισμοί, οι ακτίνες Χ, τηλεοπτικά σήματα, σήματα τηλεκατεύθυνσης κλπ, διαδίδονται όλα με κυματική κίνηση. Η Κυματική προσδιορίζει και εξετάζει όλα τα χαρακτηριστικά ...

... το φως όταν διασχίζει το μέσο, και της ταχύτητας που έχει το φως που διαδίδεται στο κενό. Όταν το φως αλλάζει μέσο διάδοσης αλλάζει και ταχύτητα, κι αυτό ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

diadido, thiathitho, diadidw


Deutsche Synonyme zu: διαδίδω

Partei ergreifen (für, gegen) (sich) engagieren propagieren agitieren (für, gegen) werben (für) (sich) einsetzen (für) kämpfen (für, um) streiten (für) (sich) starkmachen (für) (sich) aus dem Fenster hängen (für) (sich) bemühen (um) (ein) gutes Wort einlegen (für) (eine) Lanze brechen für eintreten für (etwas) tun für werben umwerben anpreisen bewerben promoten Werbung machen hochhalten (die) Werbetrommel rühren Rummel machen um Publicity machen für populär machen bekannt machen verbreiten unter die Leute bringen in Umlauf setzen popularisieren ausstellen auflegen herausgeben in Umlauf bringen ausgeben (Banknoten) emittieren in Verkehr bringen in die Welt setzen (Gerücht) (sich etwas) ausdenken (sich) Geschichten ausdenken

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15