διαδίδω  

  • verbreiten
  • propagieren

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... της ενέργειας μεταφέρεται εκεί με τα σεισμικά κύματα. Τα κύματα αυτά διαδίδονται στον φλοιό με ταλαντώσεις των πετρωμάτων και φθάνοντας στην επιφάνεια ...

... σεισμοί, οι ακτίνες Χ, τηλεοπτικά σήματα, σήματα τηλεκατεύθυνσης κλπ, διαδίδονται όλα με κυματική κίνηση. Η Κυματική προσδιορίζει και εξετάζει όλα τα χαρακτηριστικά ...

... το φως όταν διασχίζει το μέσο, και της ταχύτητας που έχει το φως που διαδίδεται στο κενό. Όταν το φως αλλάζει μέσο διάδοσης αλλάζει και ταχύτητα, κι αυτό ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

diadido, thiathitho, diadidw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15