γεναίκα  

  • Frau
  • Gattin

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Ιστορίες του Μιτσήορκη (1992) Το νερόν του Δρόπη (1993) Ο Καφενές των γεναικών (1994) Οι διπλάρες (1994) Οι φιλόδοξοι (1994) Ιστορίες του χωρκού (1996) ...

... τζιαι λέει τζιαί λαλεί του: - Έπαρ’ μου λλίην πομονήν, λλίην καρτερωσύνην, γεναίκαν έχω στο τζελλίν, πέρκιμον την γεννήσω. Κλοτσσιάν της πόρτας έδωκεν, όξω’ ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

geneka, jeneka, genaika


Synonyme:

γυνή, γυναίκα

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15