ασφαλώς  

  • natürlich
    upvotedownvote
  • selbstverständlich
    upvotedownvote
  • sicher
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... αδύνατον να διασαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη, επίκεντρο του γεγονότος ήταν ασφαλώς το όραμα του Ιησού εν δόξη. Αυτό έπεισε τον Παύλο ότι ο Ιησούς ανέστη εκ ...

... και της ιστορικής φύσεως της περιοχής, η Μακεδονία μπορεί να θεωρηθεί ασφαλώς τοποθετημένη στην καρδιά της Βαλκανικής χερσονήσου. Υπάρχουν τρεις ...

... Θάλασσας, άνοιξαν νέους ορίζοντες στην επιστήμη της Βιβλικής Αρχαιολογίας. Ασφαλώς, τα ουγκαριτικά κείμενα, δεν ήταν τα μόνα ευρήματα στην περιοχή, καθώς ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

asfalos, asfalws

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15