αρπάσσω  

  • reißen
  • packen
  • schnappen
  • entführen
  • ergreifen
  • fangen (Feuer)

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... βλέπει τζαι την ρήαιναν στα πεύτζια καθισμένην. Αρπάσσει την Αροδαφνούν στα πεύτζια την καθίσκει, τζ’ αρπάσσει τζαι την ρήαιναν στο γαίμαν την τυλίει. Την ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

arpasso, arpassw


Synonyme:

αρπάζω

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15