αποχωρώ  

 • abspalten
  upvotedownvote
 • abtreten
  upvotedownvote
 • ausfahren
  upvotedownvote
 • zurücktreten von
  upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... την τελετή. Οι ριζοσπαστικές τις ιδέες βρήκαν αντίσταση κι η Ντέιβις αποχώρησε απ' τη θέση του προέδρου και μήνες αργότερα, όντας ακόμη θυμωμένη, δεν ...

... αποβίβασε τον Μιαούλη και έξι πειρατές σε κάποιο χωριό αναγκάστηκε να αποχωρήσει, αφήνοντάς τον ελεύθερο, λόγω της εμφάνισης τουρκικού πλοίου. Ο Μιαούλης ...

... σοβαρά αυτό το σχέδιο, αλλά συζήτησε αρκετά με τους Σκύθες. Ο Δαρείος αποχώρησε σύντομα από το Δούναβη και τη Θράκη, οπότε πιθανά ούτε οι Σκύθες να ενδιαφέρονταν ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

apochoro, apoxwrw


Deutsche Synonyme zu: αποχωρώ

herauslösen zersplittern abspalten entfernen herausnehmen extrahieren isolieren aussondern aussortieren entnehmen auslesen ausgliedern aussieben eliminieren separieren selektieren abscheiden trennen absondern streichen segregieren sondern zurücktreten abtreten (Amt) niederlegen den Staffelstab weitergeben (sein) Amt zur Verfügung stellen abdanken seinen Hut nehmen (Posten) aufgeben über die Klinge springen (lassen) sein Leben aushauchen in die Grube fahren ableben den Geist aufgeben sterben den Tod erleiden seinen Geist aufgeben seinen Geist aushauchen dahinscheiden sein Leben lassen fallen ins Gras beißen dahingehen das Zeitliche segnen davongehen entschlafen sanft entschlafen von uns gehen verscheiden versterben von der Bühne des Lebens abtreten verdämmern erlöschen uns verlassen draußen bleiben (seine) letzte Fahrt antreten in die ewigen Jagdgründe eingehen seinen letzten Gang gehen (jemandes) letztes Stündlein hat geschlagen dran glauben (müssen) in den letzten Zügen liegen dahingerafft werden (von) gehen (die) Augen für immer schließen (den) Weg allen Fleisches gehen (die) Reihen lichten sich wegsterben die Hufe hochreißen vor seinen Richter treten vor seinen Schöpfer treten (jemandem) schlägt die Stunde übertragen verleihen überantworten vermachen überschreiben vererben überlassen anheimstellen (sich) verdünnisieren (sich) davon machen weggehen (sich) trollen (sich) verziehen verschwinden verduften fortgehen abhauen entschwinden abzischen Leine ziehen abdampfen (sich) auf den Weg machen (sich) entfernen (sich) zurückziehen die Düse machen (sich) vom Acker machen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15