αποστέλλω  

  • absenden
  • senden

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... διέθεταν τα κατάλληλα οικονομικά μέσα, τα αγόρια και κάποια κορίτσια αποστέλλονταν στην ηλικία των 7 ετών σε ιδιωτικό σχολείο εκτός σπιτιού που ονομαζόταν ...

... ενισχύσουν οικονομικά την Ελλάδα, ενώ ιδιαίτερη φροντίδα επέδειξε ο Τσάρος, αποστέλλοντας 3.750.000 γαλλικά φράγκα. Ως κυβερνήτης ο Καποδίστριας αρνήθηκε να δεχθεί ...

... σύντομα να παρακολουθούν και οι μικρασιατικοί λαοί, οι οποίοι άρχισαν να αποστέλλουν πρεσβείες στην ιταλική χερσόνησο, συμμαχώντας είτε με το ένα στρατόπεδο ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

apostello, apostellw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15