αποδοχές  

  • Einnahmen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... To Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας (Technology Acceptance Model - ΤΑΜ) αναπτύχθηκε από τον Davis και την ομάδα του προκειμένου να εξηγήσει και να προβλέψει ...

... Συμβούλιο της 10ης Ιουνίου 2012 αποφασίστηκε να μη λάβουν τις προβλεπόμενες αποδοχές για τη διάρκεια της θητείας τους τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και οι Υπουργοί ...

... 2001, οι συνολικές αποδοχές από τον τουρισμό έφθασαν σε 118.13 δισεκατομμύρια CZK, αποτελώντας 5,5% του ΑΕΠ και 9,3% των γενικών αποδοχών εξαγωγής. Η βιομηχανία ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

apodoches, apothoches, apodoxes


Deutsche Synonyme zu: αποδοχές

Ausbeute Überschuss Erwerb Gewinnspanne Marge Einnahmen Einkünfte Erlös Ertrag Gewinnmarge Gewinn Rendite Verdienstspanne Profit Einkommensquelle Verdienst Einkommen Broterwerb

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15