ανοιχτο-  

  • offen
  • hell

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ο παρεχόμενος πηγαίος κώδικας. Στην πράξη, τα περισσότερα προγράμματα ανοιχτού κώδικα παρέχονται δωρεάν και μπορούν να χαρακτηριστούν ελεύθερα. Ελεύθερο ...

... το Ανοιχτό Μάθημα και παράλληλα γίνονται σκέψεις να δίνονται τα σχετικά εφόδια στους εκπαιδευτικούς, από τη βασική τους εκπαίδευση. Το Ανοιχτό Μάθημα ...

... ορισμός για τα ανοιχτά πρότυπα: Το πρότυπο έχει υιοθετηθεί από ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό και η εξέλιξη του προκύπτει από μια ανοιχτή διαδικασία συζήτησης ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

anichto-, anoixto-

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15