αλλού  

  • woanders
  • anderswo
  • anderweitig
  • an anderer Stelle

Beispielsätze

Δεν προσέχεις τι σου λέω, αλλού τρέχει το μυαλό σου.

Αλλού ο παπάς κι αλλού τα ράσα του.

Quelle: enteka, enteka


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

allu, alloy

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15