αλλού  

 • an anderer Stelle
  upvotedownvote
 • anderswo
  upvotedownvote
 • anderweitig
  upvotedownvote
 • woanders
  upvotedownvote

Beispielsätze

Δεν προσέχεις τι σου λέω, αλλού τρέχει το μυαλό σου.

Αλλού ο παπάς κι αλλού τα ράσα του.

Quelle: enteka, enteka


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

allu, alloy

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15