αιχμαλωτίζω  

  • Erfassung
  • gefangen nehmen
  • erfassen

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ευχάριστη και να ψυχαγωγεί, στο να δείχνει ζωντάνια και ευφυΐα, κάτι που αιχμαλώτιζε τους συνομιλητές της. Η Κλεοπάτρα ανέβηκε στο θρόνο της Αιγύπτου ...

... κενά έχουν το δικαίωμα να κινηθούν κατά δυο τετράγωνα μπροστά. Δεν αιχμαλωτίζουν όμως με αυτόν τον τρόπο. Δεν επιτρέπεται να καταλάβουν με αυτόν τον ...

... απολήξεις. Κατά την αναπνοή ή γενικά τη ροή αέρα σωματίδια από την ουσία αιχμαλωτίζονται από τους νευρικούς αισθητήρες και αυτοί ταυτοποιούν το σχήμα και το ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

echmalotizo, aixmalwtizw

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15