αιχμαλωτίζω  

  • erfassen
    upvotedownvote
  • gefangen nehmen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... ευχάριστη και να ψυχαγωγεί, στο να δείχνει ζωντάνια και ευφυΐα, κάτι που αιχμαλώτιζε τους συνομιλητές της. Η Κλεοπάτρα ανέβηκε στο θρόνο της Αιγύπτου ...

... κενά έχουν το δικαίωμα να κινηθούν κατά δυο τετράγωνα μπροστά. Δεν αιχμαλωτίζουν όμως με αυτόν τον τρόπο. Δεν επιτρέπεται να καταλάβουν με αυτόν τον ...

... απολήξεις. Κατά την αναπνοή ή γενικά τη ροή αέρα σωματίδια από την ουσία αιχμαλωτίζονται από τους νευρικούς αισθητήρες και αυτοί ταυτοποιούν το σχήμα και το ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

echmalotizo, aixmalwtizw


Deutsche Synonyme zu: αιχμαλωτίζω

feststellen erfassen registrieren bemerken schnallen durchsteigen checken durchblicken kapieren peilen begreifen durchschauen raffen verstehen spannen blicken dahintersteigen fassen (jemandem) eingehen aufnehmen verarbeiten klar sehen (sich einer Sache) bewusst werden rallen überreißen Klick machen (sich jemandem) erschließen (bei jemandem) fällt der Groschen hinter etwas steigen durchsehen zusammenfassen verknüpfen stapeln ansammeln zusammentragen aufbewahren sammeln anhäufen (Daten) erheben zusammenbringen einsammeln speichern eintragen festhalten buchen verbuchen skizzieren beobachten verzeichnen aufzeichnen systematisieren zusammenstellen ordnen sortieren katalogisieren in einen Katalog aufnehmen unterteilen gruppieren aufgliedern einordnen situieren einpflegen eingeben hinzufügen eintippen füttern (Computer mit Daten) einlesen einscannen gefangen nehmen fesseln in Haft nehmen (die) Handschellen klicken lassen verhaften einkassieren festnehmen inhaftieren aus dem Verkehr ziehen in Gewahrsam nehmen dingfest machen arretieren vorläufig festnehmen (jemanden) hochnehmen erwischen festsetzen internieren ins Lager stecken

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15