αγριαίνω  

  • anregen
  • reizen
  • irritieren
  • unruhig werden (für das Meer)

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

agrieno, arrieno, agriainw


Synonyme:

ερεθίζω, εξοργίζω

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15