αγριαίνω  

  •    anregen
  •    reizen
  •    irritieren
  •    unruhig werden (für das Meer)

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

agrieno, arrieno, agriainw


Synonyme:

ερεθίζω, εξοργίζω

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15