άμεμπτος  

  • tadellos
  • untadelig
  • unantastbare

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Ομήρου (ραψωδία Θ, στίχοι 9, 10, 24, 28), όπου χαρακτηρίζεται πλούσιος και άμεμπτος. Ο αστεροειδής 4827 Δάρης (4827 Dares), ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1988 ...

... ταπεινά, δεν δημιούργησε εχθρούς και παρότι η ιδιωτική του ζωή ήταν πάντα άμεμπτη, δεν είχε δείξει σημάδια επίκρισης εκεί που άλλοι ήθελαν. Μετά τον θάνατο ...

... χαρακτηρίστηκε τόσο από τον Κικέρωνα όσο και από τον Διογένη Λάερτιο ως ακριβής και άμεμπτος στοχαστής. Ο Ζήνων έκρινε ότι η ευτυχία δεν εξαρτάται απόλυτα από την ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

amebtos, amemptos

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15