{ο}  όροφος Subst.  [orofos]

{der}    Subst.
(364)
{die}    Subst.
(218)
{das}    Subst.
(62)

Etymologie zu όροφος

όροφος altgriechisch ὄροφος ἐρέφω


GriechischDeutsch
όροφος,1. Stock,

Übersetzung bestätigt

, γ) αριθ. δωματίου 33, 5ος όροφος, Αγορά Sarafi, πόλη Kandahar, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν; c)Zimmernummer 33, 5. Stock Sarafi Markt, Kandahar City, Provinz Kandahar, Afghanistan

Übersetzung bestätigt

, γ)Αριθ. δωματίου 33, 5ος όροφος, αγορά Sarafi, πόλη Kandahar, επαρχία Kandahar, Αφγανιστάν; c)Zimmernummer 33, 5. Stock Sarafi Markt, Kandahar City, Provinz Kandahar, Afghanistan

Übersetzung bestätigt

5ος και 6ος όροφος5. und 6. Stock

Übersetzung bestätigt

6ος και 5ος όροφος5. und 6. Stock

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
πάτωμα
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu όροφος

όροφος ο [órofos] : 1. το σύνολο των δωματίων ενός σπιτιού, των διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας ή γενικά των χώρων μιας οικοδομής που βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο, στο ίδιο ύψος από το έδαφος· πάτωμα: Σπίτι με έναν όροφο, μονώροφο. Ο πρώτος όροφος βρίσκεται πάνω από το ισόγειο. Οικοδομή δύο / τριών / πολλών ορόφων, διώροφη, τριώροφη, πολυώροφη. Ο κάθε όροφος έχει ένα / δύο / τρία διαμερίσματα. Kατοικεί στον τελευταίο όροφο, σε διαμέρισμα του τελευταίου ορόφου. Iδιοκτησία κατ΄ όροφον, η οριζόντια ιδιοκτησία. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback