χρωστώ Verb  [chrosto, xrwstw]

  Verb
(2)
  Verb
(1)
(0)

Etymologie zu χρωστώ

χρωστώ Koine-Griechisch χρεωστῶ


GriechischDeutsch
Δε θα' ξερα ποτέ πόσα σου χρωστώ, αγαπητή μου μητέρα, αν δε με διαφώτιζε η Ρόουζ που και που.Ich wüsste nicht, wie viel ich dir zu verdanken habe, liebe Mutter, würde Rose es mir nicht immer wieder vor Augen führen.

Übersetzung nicht bestätigt

Σου χρωστώ τη ζωή μου. Όλοι μας.Wir alle verdanken Ihnen unser Leben.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
verdanken
schulden

Grammatik

Grammatik zu χρωστώ

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
χρωστάω, χρωστώχρωστάμε, χρωστούμε
χρωστάςχρωστάτε
χρωστάει, χρωστάχρωστάν(ε), χρωστούν(ε)
Imper
fekt
χρωστούσα, χρώσταγαχρωστούσαμε, χρωστάγαμε
χρωστούσες, χρώσταγεςχρωστούσατε, χρωστάγατε
χρωστούσε, χρώσταγεχρωστούσαν(ε), χρώσταγαν, χρωστάγανε
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα χρωστάω, θα χρωστώθα χρωστάμε, θα χρωστούμε
θα χρωστάςθα χρωστάτε
θα χρωστάει, θα χρωστάθα χρωστάν(ε), θα χρωστούν(ε)
SUB
JUNC
TIVE
Präs
enz
να χρωστάω, να χρωστώνα χρωστάμε, να χρωστούμε
να χρωστάςνα χρωστάτε
να χρωστάει, να χρωστάνα χρωστάν(ε), να χρωστούν(ε)
Imper
ativ
Presχρώστα, χρώσταγεχρωστάτε
Part
izip
PresχρωστώνταςGriechische Definition zu χρωστώ

χρωστώ [xrostó] & -άω .1α (μόνο στο ενεστ. θ.) : 1.πρέπει να επιστρέψω σε κπ. χρήματα που δανείστηκα ή να πληρώσω κτ. που αγόρασα· οφείλω: χρωστώ πολλά / παντού / σ΄ όλο τον κόσμο / εδώ κι εκεί. Tα έπιπλα ακόμα τα χρωστάει, δεν τα εξόφλησε. || (όταν αγοράζουμε κτ.) χρωστώ;, πόσο κάνει;, τι οφείλω; ΦΡ κάποιος χρωστάει της Μιχαλούς, είναι τρελός. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback