χρωστώ  Verb  [chrosto, xrwstw]

Ähnliche Bedeutung wie χρωστώ

Noch keine Synonyme


Beispielsätze χρωστώ

... βέβαια υπάρχουν πολλά είδη και χρώματα μελάνης, που είναι κυρίως διαλύματα χρωστικών διάφορων ουσιών και αραβικού κόμμεος. Η μελάνη είναι γνωστή σε αρκετούς ...

... Πιτσιλαδής) 1977 - Τελευταία νύχτα (μουσική Απόστολος Καλδάρας) 1978 - Θα σου χρωστώ (μουσική Γιώργος Χατζηνάσιος) 1979 - Με αγάπη Σταμάτης 1980 - Το διάταγμα ...

... έναν Εβραίο ότι του χρωστούσε χρήματα από παλιά. Ο Εβραίος κρατούσε ένα κούφιο ραβδί στο οποίο είχε κρύψει τόσα λεφτά, όσα χρωστούσε στον Οθωμανό. Ο Εβραίος ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze schulden

... Sie schulden mir 1.000 $. ...

... "Verzeihen Sie, Herr Kollege, Sie schulden mir noch hundert Euro!" - "Schon verziehen." ...

... Sie schulden mir nichts. ...

Quelle: al_ex_an_der, Esperantostern, Pfirsichbaeumchen

Grammatik


ΧΡΩΣΤΩ
I owe
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
χρωστάω, χρωστώχρωστάμε, χρωστούμε
χρωστάςχρωστάτε
χρωστάει, χρωστάχρωστάν(ε), χρωστούν(ε)
Imper
fekt
χρωστούσα, χρώσταγαχρωστούσαμε, χρωστάγαμε
χρωστούσες, χρώσταγεςχρωστούσατε, χρωστάγατε
χρωστούσε, χρώσταγεχρωστούσαν(ε), χρώσταγαν, χρωστάγανε
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα χρωστάω, θα χρωστώθα χρωστάμε, θα χρωστούμε
θα χρωστάςθα χρωστάτε
θα χρωστάει, θα χρωστάθα χρωστάν(ε), θα χρωστούν(ε)
SUB
JUNC
TIVE
Präs
enz
να χρωστάω, να χρωστώνα χρωστάμε, να χρωστούμε
να χρωστάςνα χρωστάτε
να χρωστάει, να χρωστάνα χρωστάν(ε), να χρωστούν(ε)
Imper
ativ
Presχρώστα, χρώσταγεχρωστάτε
Part
izip
Presχρωστώντας


Griechische Definition zu χρωστώ

χρωστώ [xrostó] & -άω .1α (μόνο στο ενεστ. θ.) : 1.πρέπει να επιστρέψω σε κπ. χρήματα που δανείστηκα ή να πληρώσω κτ. που αγόρασα· οφείλω: χρωστώ πολλά / παντού / σ΄ όλο τον κόσμο / εδώ κι εκεί. Tα έπιπλα ακόμα τα χρωστάει, δεν τα εξόφλησε. || (όταν αγοράζουμε κτ.) χρωστώ;, πόσο κάνει;, τι οφείλω; ΦΡ κάποιος χρωστάει της Μιχαλούς, είναι τρελός. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu χρωστώ

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15