φοβίζω  Verb  [fovizo, fobizw]

Ähnliche Bedeutung wie φοβίζω


Beispielsätze φοβίζω

... προγόνων, αθάνατοι ποταμοί Οι καταιγίδες κι οι ατυχίες των καιρών δε μας φοβίζουν ας μεγαλώσουμε τη δόξα και την τιμή μας! Μεγάλο και παντοτινό δημιούργημα ...

... τους ανθρώπους, αλλά κυρίως με διάθεση να πειράζουν, να ενοχλούν και να φοβίζουν. Κατά τις δοξασίες εισέρχονται νύκτα στις οικίες και παραλαμβάνουν τους ...

... που έστελνε η Εκάτη ως προάγγελο δυστυχιών, και με το όνομα του οποίου φόβιζαν οι μητέρες τα άτακτα παιδιά τους στην αρχαία Ελλάδα. Η Έμπουσα αναφέρεται ...

Quelle: Wikipedia

Grammatik


fovamai">ΦΟΒΙΖΩ
I scare
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
φοβίζωφοβίζουμε, φοβίζομε
φοβίζειςφοβίζετε
φοβίζειφοβίζουν(ε)
Imper
fekt
φόβιζαφοβίζαμε
φόβιζεςφοβίζατε
φόβιζεφόβιζαν, φοβίζαν(ε)
Aoristφόβισα φοβίσαμε
φόβισεςφοβίσατε
φόβισεφόβισαν, φοβίσαν(ε)
Per
fect
έχω φοβίσειέχουμε φοβίσει
έχεις φοβίσειέχετε φοβίσει
έχει φοβίσειέχουν φοβίσει
Plu
per
fect
είχα φοβίσειείχαμε φοβίσει
είχες φοβίσειείχατε φοβίσει
είχε φοβίσειείχαν φοβίσει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα φοβίζωθα φοβίζουμε, θα φοβίζομε
θα φοβίζειςθα φοβίζετε
θα φοβίζειθα φοβίζουν(ε)
Fut
ur
θα φοβίσωθα φοβίσουμε, θα φοβίζομε
θα φοβίσειςθα φοβίσετε
θα φοβίσειθα φοβίσουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω φοβίσειθα έχουμε φοβίσει
θα έχεις φοβίσειθα έχετε φοβίσει
θα έχει φοβίσειθα έχουν φοβίσει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να φοβίζωνα φοβίζουμε, να φοβίζομε
να φοβίζειςνα φοβίζετε
να φοβίζεινα φοβίζουν(ε)
Aoristνα φοβίσωνα φοβίσουμε, να φοβίσομε
να φοβίσειςνα φοβίσετε
να φοβίσεινα φοβίσουν(ε)
Perfνα έχω φοβίσεινα έχουμε φοβίσει
να έχεις φοβίσεινα έχετε φοβίσει
να έχει φοβίσεινα έχουν φοβίσει
Imper
ativ
Presφόβιζεφοβίζετε
Aoristφόβισεφοβίσετε
Part
izip
Presφοβίζοντας
Perfέχοντας φοβίσει
InfinAoristφοβίσει
Griechische Definition zu φοβίζω

φοβίζω [fovízo] .1α μππ. φοβισμένος* : 1. προκαλώ σε κπ. φόβο, ανησυχία: Δε με φοβίζουν οι απειλές σου. Mε φοβίζει το μέλλον / το σκοτάδι / το ύψος. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu φοβίζω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15