υπερβαίνω  Verb  [iperveno, yperbainw]

Ähnliche Bedeutung wie υπερβαίνω

Noch keine Synonyme


Beispielsätze υπερβαίνω

... Όλες οι γραμμές πρέπει να έχουν το ίδιο πλάτος, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 εκατοστά, και θεωρείται ότι αποτελεί χώρο της περιοχής την οποία ...

... φθηνότερα και τα ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά ανταγωνίζονται ή και υπερβαίνουν ακόμα αυτών του ΙΤΟ. Παρόλο που η νανοτεχνολογία είναι ακόμα σε πρώιμο ...

... γενικό χαρακτηριστικό στις γάτες, υπάρχουν ακόμη γάτες που πληρούν ή και υπερβαίνουν το στερεότυπο ότι παρουσιάζουν αρνητική κοινωνική συμπεριφορά. Οι μεγαλύτερες ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze überschreiten

... Mit einer Sprache können wir Brücken bauen, aber wir können mit ihr auch Mauern bauen; wir können die Sprache nutzen, um Grenzen zu überschreiten und uns zu befreien, doch auch, um Grenzen zu schaffen und uns in ihnen gefangen setzen. ...

... Sie überschreiten Ihre Kompetenzen. ...

... Da die durchschnittliche Lebensdauer in unserem Lande 64 Jahre ist, wäre es unberechtigt, jemanden diese Grenze zu sehr überschreiten zu lassen. ...

Quelle: al_ex_an_der, Tamy, AqQoyriq_1

Grammatik


ΥΠΕΡΒΑΙΝΩ
I overstep
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
υπερβαίνωυπερβαίνουμε, υπερβαίνομε
υπερβαίνειςυπερβαίνετε
υπερβαίνειυπερβαίνουν(ε)
Imper
fekt
υπερέβαιναυπερβαίναμε
υπερέβαινεςυπερβαίνατε
υπερέβαινευπερέβαιναν, υπερβαίναν(ε)
Aorist(υπερέβηκα)(υπερβήκαμε)
(υπερέβηκες)(υπερβήκατε)
(υπερέβηκε) υπερέβη(υπερβήκανε) υπερέβησαν
Per
fect
έχω υπερβείέχουμε υπερβεί
έχεις υπερβείέχετε υπερβεί
έχει υπερβείέχουν υπερβεί
Plu
per
fect
είχα υπερβείείχαμε υπερβεί
είχες υπερβείείχατε υπερβεί
είχε υπερβείείχαν υπερβεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα υπερβαίνωθα υπερβαίνουμε, θα υπερβαίνομε
θα υπερβαίνειςθα υπερβαίνετε
θα υπερβαίνειθα υπερβαίνουν(ε)
Fut
ur
θα υπερβώθα υπερβούμε, θα υπερβόμε
θα υπερβείςθα υπερβέτε
θα υπερβείθα υπερβούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω υπερβείθα έχουμε υπερβεί
θα έχεις υπερβείθα έχετε υπερβεί
θα έχει υπερβείθα έχουν υπερβεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να υπερβαίνωνα υπερβαίνουμε, να υπερβαίνομε
να υπερβαίνειςνα υπερβαίνετε
να υπερβαίνεινα υπερβαίνουν(ε)
Aoristνα υπερβώνα υπερβούμε, να υπερβόμε
να υπερβείςνα υπερβέτε
να υπερβείνα υπερβούν(ε)
Perfνα έχω υπερβείνα έχουμε υπερβεί
να έχεις υπερβείνα έχετε υπερβεί
να έχει υπερβείνα έχουν υπερβεί
Imper
ativ
Presυπερέβαινευπερβαίνετε
Aoristυπερβείτε
Part
izip
Presυπερβαίνοντας
Perfέχοντας υπερβεί
InfinAoristυπερβεί
Griechische Definition zu υπερβαίνω

υπερβαίνω [ipervéno] Ρ αόρ. γ' πρόσ. υπερέβη, υπερέβησαν, απαρέμφ. υπερβεί : (λόγ.) ξεπερνώ: Tο ύψος του δεν υπερβαίνει τα δέκα μέτρα. Tο συνολικό κόστος δεν πρέπει να υπερβεί τα δυο εκατομμύρια. Οι ομιλητές δεν πρέπει να υπερβούν τα είκοσι λεπτά. Tο έργο αυτό υπερβαίνει τις δυνάμεις μου. Yπερέβη κάθε όριο ευπρέπειας. Mην υπερβαίνεις τα όρια. Πρέπει να υπερβούμε τις φιλοδοξίες μας και να εργαστούμε για το κοινό συμφέρον. ΦΡ υπερβαίνει κάποιος τα εσκαμμένα*.

[λόγ. < αρχ. ὑπερβαίνω]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu υπερβαίνω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15