τυγχάνω Verb  [tigchano, tirchano, tygxanw]

(0)
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu τυγχάνω

τυγχάνω από ρίζα τυχ


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu τυγχάνω

Ενεργητικός Ενεστώτας
προσωπικές
εγκλίσεις
οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτική
ἐγώ
τυγχάνω
τυγχάνω
τυγχάνοιμι
-
σύ
τυγχάνεις
τυγχάνῃς
τυγχάνοις
τύγχανε
οὖτος
τυγχάνει
τυγχάν
τυγχάνοι
τυγχανέτω
ἡμεῖς
τυγχάνομεν
τυγχάνωμεν
τυγχάνοιμεν
-
ὑμεῖς
τυγχάνετε
τυγχάνητε
τυγχάνοιτε
τυγχάνετε
οὗτοι
τυγχάνουσι(ν)
τυγχάνωσι(ν)
τυγχάνοιεν
τυγχανόντων / τυγχανέτωσαν
ονοματικοί
τύποι
απαρέμφατομετοχή
τυγχάνειν
τυγχάνων
τυγχάνουσα
τυγχάνον

Griechische Definition zu τυγχάνω

τυγχάνω [tiŋxáno] Ρ αόρ. έτυχα, απαρέμφ. τύχει : (λόγ.) τυχαίνω. || (απρόσ.) συμβαίνει: Tυγχάνει να είναι γνωστός μου. (απαρχ.) ΦΡ εική* και ως έτυχε.

[λόγ. < αρχ. τυγχάνω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback