τελώ  Verb  [telo, telw]


Beispielsätze abhalten

... Tom kann Mary nicht davon abhalten zu sagen, was sie denkt. ...

... Ein Komitee ist eine Gruppe von Menschen, die als Einzelne nichts machen können, die aber als Gruppe eine Sitzung abhalten und zu der Entscheidung gelangen können, dass man nichts machen kann. ...

... Ich habe mich vom Leben abhalten lassen. ...

Quelle: Pfirsichbaeumchen, al_ex_an_der, BraveSentry

Grammatik


ΤΕΛΩ
I perform
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
τελώτελούμετελούμαιτελούμαστε
τελείςτελείτετελείσαιτελείστε
τελείτελούν(ε)τελείταιτελούνται
Imper
fekt
τελούσατελούσαμετελούμουντελούμαστε
τελούσεςτελούσατε
τελούσετελούσαν(ε)τελούνταν, ετελείτοτελούνταν, ετελούντο
Aoristτέλεσατελέσαμετελέστηκατελεστήκαμε
τέλεσεςτελέσατετελέστηκεςτελεστήκατε
τέλεσετέλεσαν, τελέσαν(ε)τελέστηκετελέστηκαν, τελεστήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω τελέσει
έχω τετελεσμένο
έχουμε τελέσει
έχουμε τετελεσμένο
έχω τελεστεί
είμαι τετελεσμένος, -η
έχουμε τελεστεί
είμαστε τετελεσμένοι, -ες
έχεις τελέσει
έχεις τετελεσμένο
έχετε τελέσει
έχετε τετελεσμένο
έχεις τελεστεί
είσαι τετελεσμένος, -η
έχετε τελεστεί
είστε τετελεσμένοι, -ες
έχει τελέσει
έχει τετελεσμένο
έχουν τελέσει
έχουν τετελεσμένο
έχει τελεστεί
είναι τετελεσμένος, -η, -ο
έχουν τελεστεί
είναι τετελεσμένοι, -ές, -α
Plu
perf
ekt
είχα τελέσει
είχα τετελεσμένο
είχαμε τελέσει
είχαμε τετελεσμενο
είχα τελεστεί
ήμουν τετελεσμένος, -η
είχαμε τελεστεί
ήμαστε τετελεσμένοι, -ες
είχες τελέσει
είχες τετελεσμένο
είχατε τελέσει
είχατε τετελεσμένο
είχες τελεστεί
έσουν τετελεσμένος, -η
είχατε τελεστεί
έσαστε τετελεσμένοι, -ες
είχε τελέσει
είχε τετελεσμένο
είχαν τελέσει
είχαν τετελεσμένο
είχε τελεστεί
ήταν τετελεσμένος, -η, -ο
είχαν τελεστεί
ήταν τετελεσμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα τελώθα τελούμεθα τελούμαιθα τελούμαστε
θα τελείςθα τελείτεθα τελείσαιθα τελείστε
θα τελείθα τελούν(ε)θα τελείταιθα τελούνται
Fut
ur
θα τελέσωθα τελέσουμε, θα τελέσομεθα τελεστώθα τελεστούμε
θα τελέσειςθα τελέσετεθα τελεστείςθα τελεστείτε
θα τελέσειθα τελέσουν(ε)θα τελεστείθα τελεστούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω τελέσει
θα έχω τετελεσμένο
θα έχουμε τελέσει
θα έχουμε τετελεσμένο
θα έχω τελεστεί
θα είμαι τετελεσμένος, -η
θα έχουμε τελεστεί
θα είμαστε τετελεσμένοι, -ες
θα έχεις τελέσει
θα έχεις τετελεσμένο
θα έχετε τελέσει
θα έχετε τετελεσμένο
θα έχεις τελεστεί
θα είσαι τετελεσμένος, -η
θα έχετε τελεστεί
θα είστε τετελεσμένοι, -η
θα έχει τελέσει
θα έχει τετελεσμένο
θα έχουν τελέσει
θα έχουν τετελεσμένο
θα έχει τελεστεί
θα είναι τετελεσμένος, -η, -ο
θα έχουν τελεστεί
θα είναι τετελεσμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να τελώνα τελούμενα τελούμαινα τελούμαστε
να τελείςνα τελείτενα τελείσαινα τελείστε
να τελείνα τελούν(ε)να τελείταινα τελούνται
Aoristνα τελέσωνα τελέσουμε, να τελέσομενα τελεστώνα τελεστούμε
να τελέσειςνα τελέσετενα τελεστείςνα τελεστείτε
να τελέσεινα τελέσουν(ε)να τελεστείνα τελεστούν(ε)
Perfνα έχω τελέσει
να έχω τετελεσμένο
να έχουμε τελέσει
να έχουμε τετελεσμένο
να έχω τελεστεί
να είμαι τετελεσμένος, -η
να έχουμε τελεστεί
να είμαστε τετελεσμενοι, -ες
να έχεις τελέσει
να έχεις τετελεσμένο
να έχετε τελέσει
να έχετε τετελεσμένο
να έχεις τελεστεί
να είσαι τετελεσμένος, -η
να έχετε τελεστεί
να είστε τετελεσμένοι, -ες
να έχει τελέσει
να έχει τετελεσμένο
να έχουν τελέσει
να έχουν τετελεσμένο
να έχει τελεστεί
να είναι τετελεσμένος, -η, -ο
να έχουν τελεστεί
να είναι τετελεσμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presτελείτετελείστε
Aoristτέλεσετελέστε, τελέσετετελέσουτελεστείτε
Part
izip
Presτελώνταςτελούμενος
Perfέχοντας τελέσει, έχοντας τετελεσμένοτετελεσμένος, -η, -οτετελεσμένοι, -ες, -α
InfinAoristτελέσειτελεστεί
Griechische Definition zu τελώ

τελώ [teló] -ούμαι : 1. κάνω. α. για τελετή, διοργάνωση: Ο ιερέας τέλεσε τη Θεία Λειτουργία / το μυστήριο του γάμου. Tελείται μνημόσυνο. Tελούνται εγκαίνια. Θα τελεστούν αθλητικοί αγώνες, θα διεξαχθούν. β. (λόγ.) εκτελώ, διαπράττω: Ο δράστης τέλεσε το έγκλημα σε βρασμό ψυχής. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu τελώ

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15