{ο}  σύζυγος Subst.  [sizigos, siziros, syzygos]

{die}    Subst.
(1497)
{der}    Subst.
(1039)
{der}    Subst.
(818)
{die}    Subst.
(467)
{der}    Subst.
(214)
{der}    Subst.
(20)

Etymologie zu σύζυγος

σύζυγος (λόγιο) altgriechisch σύζυγος (σύν) σύ- + ζυγός


GriechischDeutsch
Άλλες πληροφορίες: α) συνδέθηκε με την Afghan Support Committee (ASC) και την Revival of Islamic Heritage Society (RIHS). β) Προσωπική κατάσταση: διαζευγμένος (αλγερινή πρώην σύζυγος Manuba Bukifa).»Weitere Angaben: (a) verbunden mit dem Afghan Support Committee (ASC) und der Revival of Islamic Heritage Society (RIHS). b) Personenstand: geschieden (Name der algerischen Ex-Frau lautet Manuba Bukifa).“

Übersetzung bestätigt

Άλλες πληροφορίες: α) συνδέθηκε με την Afghan Support Committee (ASC) και την Revival of Islamic Heritage Society (RIHS). β) Προσωπική κατάσταση: διαζευγμένος (αλγερινή πρώην σύζυγος Manuba Bukifa)» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται με τα ακόλουθα:Weitere Angaben: a) verbunden mit dem Afghan Support Committee (ASC) und der Revival of Islamic Heritage Society (RIHS). b) Personenstand: geschieden (Name der algerischen Ex-Frau lautet Manuba Bukifa).“ unter „Natürliche Personen“ erhält folgende Fassung:

Übersetzung bestätigt

Άλλες πληροφορίες: α) συνδέθηκε με την Afghan Support Committee (ASC) και την Revival of Islamic Heritage Society (RIHS)· β) προσωπική κατάσταση: διαζευγμένος (αλγερινή πρώην σύζυγος Manuba Bukifa]» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:Weitere Angaben: a) verbunden mit dem Afghan Support Committee (ASC) und der Revival of Islamic Heritage Society (RIHS). b) Personenstand: geschieden (Name der algerischen Ex-Frau lautet Manuba Bukifa).“ unter „Natürliche Personen“ erhält folgende Fassung:

Übersetzung bestätigt

Άλλες πληροφορίες: α) συνδέθηκε με την Afghan Support Committee (ASC) και την Revival of Islamic Heritage Society (RIHS)· β) προσωπική κατάσταση: διαζευγμένος (αλγερινή πρώην σύζυγος Manuba Bukifa)».Weitere Angaben: a) verbunden mit dem Afghan Support Committee (ASC) und der Revival of Islamic Heritage Society (RIHS). b) Personenstand: geschieden (Name der algerischen Ex-Frau lautet Manuba Bukifa).“

Übersetzung bestätigt

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες και οι γυναίκες σύζυγοι ή σύντροφοι συμβίωσης, κατά το άρθρο 2, έχουν πρόσβαση σε οιεσδήποτε υπάρχουσες υπηρεσίες παροχής προσωρινής αντικατάστασης ή σε οιεσδήποτε υφιστάμενες εθνικές κοινωνικές υπηρεσίες.Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass selbständig erwerbstätige Frauen sowie Ehepartnerinnen und Lebenspartnerinnen gemäß Artikel 2 Zugang erhalten zu jeglichen bestehenden Diensten zur Bereitstellung einer zeitlich befristeten Vertretung oder zu jeglichen bestehenden sozialen Diensten auf nationaler Ebene.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu σύζυγος

σύζυγος ο [síziγos] : άντρας παντρεμένος με μια γυναίκα και στη σχέση του με αυτή ή γυναίκα παντρεμένη με έναν άντρα και στη σχέση της με αυτόν· άντρας, γυναίκα: Ο / η σύζυγός μου. Είναι σύζυγος του / της τάδε. || (θέατρ.) ειδικός ρόλος άντρα ή γυναίκας σε ώριμη ηλικία: Διακρίθηκε σε ρόλους συζύγων. || (πληθ.) αντρόγυνο, συζυγικό ζευγάρι.

[λόγ. < αρχ. σύζυγος `ενωμένος με γάμο, η σύζυγος΄ (αρσ.: `σύντροφος΄)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback