συντονίζω  

  • Abstimmen
    upvotedownvote
  • koordinieren
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... πώς η αλλαγή των τιμών παρέχει πληροφορίες που επιτρέπουν στα άτομα να συντονίζουν τα σχέδιά τους, θεωρείται ευρέως ως μια σημαντική σύλληψη της οικονομικής ...

... πρωταθλήματα, ενώ είναι υπεύθυνη και για τη διεξαγωγή του κυπέλλου της χώρας. Συντονίζει επίσης τις δραστηριότητες των εθνικών ομάδων ανδρών, γυναικών και νέων ...

... πρωταθλήματα, ενώ είναι υπεύθυνη και για τη διεξαγωγή του κυπέλλου της χώρας. Συντονίζει επίσης τις δραστηριότητες των εθνικών ομάδων ανδρών, γυναικών και νέων ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

sintonizo, syntonizw


Deutsche Synonyme zu: συντονίζω

Abstimmen Entscheidung Abstimmung Urteilsfindung voten entscheiden stimmen votieren wählen koordinieren absprechen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15