συναγωνίζομαι  Verb  [sinagonizome, sinaronizome, synagwnizomai]

Ähnliche Bedeutung wie συναγωνίζομαι

Noch keine Synonyme


Beispielsätze συναγωνίζομαι

... όλοι οι αριθμοί οξείδωσης μεταξύ του 0 και του +7. Το Mn2+ συνήθως «συναγωνίζεται» το Mg2+ σε βιολογικά συστήματα. Οι ενώσεις του μαγγανίου με αριθμό ...

... Πρώτοι που καθιέρωσαν τη λιθοβολία ήταν οι κλέφτες κι οι αρματολοί, που συναγωνίζονταν ποιος θα πετάξει μακρύτερα μια πέτρα. Αργότερα έγινε κανονικό αγώνισμα ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze wetteifern

... Mexikanische Drogenkartelle wetteifern über lukrative Drogenhandelswege in die Vereinigten Staaten. ...

... Bei dieser Spielweise wetteifern beide Mannschaften bezüglich ihrer Kenntnis von Esperantowörtern. ...

... Denke einfach daran, dass du nicht gegen die Erinnerung an deine Jugend wetteifern kannst. ...

Quelle: Esperantostern, al_ex_an_der, Esperantostern

Grammatik


ΣΥΝΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ
I contend
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
συναγωνίζομαισυναγωνιζόμαστε
συναγωνίζεσαισυναγωνίζεστε, συναγωνιζόσαστε
συναγωνίζεταισυναγωνίζονται
Imper
fekt
συναγωνιζόμουν(α)συναγωνιζόμαστε, συναγωνιζόμασταν
συναγωνιζόσουν(α)συναγωνιζόσαστε, συναγωνιζόσασταν
συναγωνιζόταν(ε)συναγωνίζονταν, συναγωνιζόντανε, συναγωνιζόντουσαν
Aoristσυναγωνίστηκασυναγωνιστήκαμε
συναγωνίστηκεςσυναγωνιστήκατε
συναγωνίστηκεσυναγωνίστηκαν, συναγωνιστήκαν(ε)
Per
fect
έχω συναγωνιστείέχουμε συναγωνιστεί
έχεις συναγωνιστείέχετε συναγωνιστεί
έχει συναγωνιστείέχουν συναγωνιστεί
Plu
per
fect
είχα συναγωνιστείείχαμε συναγωνιστεί
είχες συναγωνιστείείχατε συναγωνιστεί
είχε συναγωνιστείείχαν συναγωνιστεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα συναγωνίζομαιθα συναγωνιζόμαστε
θα συναγωνίζεσαιθα συναγωνίζεστε, θα συναγωνιζόσαστε
θα συναγωνίζεταιθα συναγωνίζονται
Fut
ur
θα συναγωνιστώθα συναγωνιστούμε
θα συναγωνιστείςθα συναγωνιστείτε
θα συναγωνιστείθα συναγωνιστούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω συναγωνιστείθα έχουμε συναγωνιστεί
θα έχεις συναγωνιστείθα έχετε συναγωνιστεί
θα έχει συναγωνιστείθα έχουν συναγωνιστεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να συναγωνίζομαινα συναγωνιζόμαστε
να συναγωνίζεσαινα συναγωνίζεστε, να συναγωνιζόσαστε
να συναγωνίζεταινα συναγωνίζονται
Aoristνα συναγωνιστώνα συναγωνιστούμε
να συναγωνιστείςνα συναγωνιστείτε
να συναγωνιστείνα συναγωνιστούν(ε)
Perfνα έχω συναγωνιστείνα έχουμε συναγωνιστεί
να έχεις συναγωνιστείνα έχετε συναγωνιστεί
να έχει συναγωνιστείνα έχουν συναγωνιστεί
Imper
ativ
Presσυναγωνίζεστε
Aoristσυναγωνίσουσυναγωνιστείτε
Part
izip
Pres
Perf
InfinAoristσυναγωνιστεί


Griechische Definition zu συναγωνίζομαι

συναγωνίζομαι [sinaγonízome] .1β : αγωνίζομαι, προσπαθώ να διακριθώ, να ξεπεράσω κπ. σε μια παράλληλη αλλά όχι κοινή προσπάθεια, να πετύχω ένα καλύτερο αποτέλεσμα· (πρβ. ανταγωνίζομαι): Συναγωνίζονται ποιος θα τρέξει πιο γρήγορα / ποιος θα είναι ο καλύτερος μαθητής / ποιος θα έχει τον καλύτερο κήπο. Kανένας δεν μπορεί να μας συναγωνιστεί στην ποιότητα των προϊόντων μας. Kανένας δεν μπορεί να συναγωνιστεί τα προϊόντα μας / τις τιμές μας που είναι οι καλύτερες. || (ειρ.) για κπ. ή για κτ. που μπορεί να συγκριθεί ως προς τις αρνητικές του ιδιότητες με κπ. ή με κτ. άλλο εξίσου κακό: Ο Γιάννης συναγωνίζεται στην τεμπελιά το Γιώργο. Ξενοδοχεία που συναγωνίζονται σε ανέσεις τα χάνια.

[λόγ. < αρχ. συναγωνίζομαι `αγωνίζομαι σαν σύμμαχος΄ σημδ. γαλλ. combattre & συν. concourir]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu συναγωνίζομαι

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15