{το}  σκουπίδι Subst.  [skupidi, skupithi, skoypidi]

{der}    Subst.
(119)
{der}    Subst.
(50)
{der}    Subst.
(0)

Etymologie zu σκουπίδι

σκουπίδι σκουπ(ίζω) + -ίδι


GriechischDeutsch
Το στόμιο εισόδου του αέρα πρέπει να βρίσκεται σε τέτοια θέση ή να προστατεύεται, ώστε να καθίσταται απίθανη η απόφραξη από σκουπίδια ή αποσκευές.Der Lufteinlass muss so angeordnet oder geschützt sein, dass er nicht durch Müll oder Gepäckstücke blockiert werden kann.

Übersetzung bestätigt

Τα στόμια εξόδου του αέρα πρέπει να είναι έτσι τοποθετημένα ή προστατευμένα ώστε να είναι απίθανο να αποφραχθούν από σκουπίδια ή αποσκευές.Der Luftauslass muss so angeordnet oder geschützt sein, dass er nicht durch Müll oder Gepäckstücke blockiert werden kann.

Übersetzung bestätigt

3.2 Συνεπώς, ο υδράργυρος και τα πιο τοξικά παράγωγά του βρίσκονται στα οικιακά απορρίμματα διότι τα θερμόμετρα και τα άλλα όργανα μέτρησης συνήθως πετιούνται στα σκουπίδια όταν δεν χρησιμοποιούνται πλέον ή όταν σπάνε.3.2 Dadurch gelangen Quecksilber und seine hochgiftigen Derivate in den Haushaltsabfall, denn Thermometer und andere Messinstrumente werden zum größten Teil in den Müll geworfen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden oder nicht mehr funktionstüchtig sind.

Übersetzung bestätigt

3.2 Συνεπώς, ο υδράργυρος και τα πιο τοξικά παράγωγά του συναντώνται στα οικιακά απορρίμματα διότι τα θερμόμετρα και τα άλλα όργανα μέτρησης, στις περισσότερες περιπτώσεις, απορρίπτονται στα σκουπίδια όταν δεν χρησιμοποιούνται πλέον ή έχουν σπάσει.3.2 Dadurch gelangen Quecksilber und seine hochgiftigen Derivate in den Haushaltsabfall, denn Thermometer und andere Messinstrumente werden zum größten Teil in den Müll geworfen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden oder nicht mehr funktionstüchtig sind.

Übersetzung bestätigt

Παραδείγματα τέτοιας συμπεριφοράς είναι οι θορυβώδεις γειτονιές, γειτονιές χαρακτηριζόμενες από νέους που κυκλοφορούν άσκοπα στους δρόμους, μέθυσους ή θορυβώδεις πολίτες, σκουπίδια πεταμένα εδώ κι εκεί, υποβαθμισμένο περιβάλλον και στέγαση.Beispiele dafür sind laute Wohngebiete, in denen herumhängende Jugendliche, Betrunkene oder Randalierer das Straßenbild prägen, Müll und Abfälle verstreut liegen, Bauwerke und Wohnungen herabgekommen sind.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher BedeutungGriechische Definition zu σκουπίδι

σκουπίδι το [skupíδi] : 1. οτιδήποτε άχρηστο ή βρόμικο, που συνήθ. το απομακρύνουμε με τη σκούπα: Παντού υπήρχαν σκουπίδια. Mην αφή νετε τα σκουπίδια σας στις ακτές. Πρόσεξε μην κάνεις σκουπίδια, μη λερώσεις. Tενεκές των σκουπιδιών. || (πληθ.) το δοχείο, η σακούλα κτλ. όπου ρίχνουμε τα σκουπίδια: Tο πέταξα στα σκουπίδια. Kατεβάζω τα σκουπίδια, για να τα πάρει το απορριμματοφόρο. || (επέκτ.) το απορριμματοφόρο του δήμου: Tα σκουπίδια περνούν κάθε μέρα. (έκφρ.) για τα σκουπίδια, για πέταμα: Aυτό το ρολόι χάλασε εντελώς· είναι για τα σκουπίδια. 2. (μτφ.) ως χαρακτηρισμός πράγματος ή προσώπου που δεν έχει καμία αξία: Όλο σκουπίδια αγοράζει. Mου φέρθηκε τόσο άσχημα, λες και ήμουνα σκουπίδι. ΦΡ κάνω κπ. σκουπίδι, τον εξευτελίζω, τον μειώνω. σκουπιδάκι το YΠΟKΟΡ: Mου μπήκε ένα σκουπίδι στο μάτι.

[σκουπ(ίζω) -ίδι]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback