σκοτίζω  Verb  [skotizo, skotizw]

Ähnliche Bedeutung wie σκοτίζω

Noch keine Synonyme


Beispielsätze stören

... Wir stören ihn. ...

... Es liegt mir fern, Sie stören zu wollen, aber ich muss Sie etwas fragen. ...

... Wir stören Tom, weil er uns immer stört. ...

Quelle: MUIRIEL, Zaghawa, Pfirsichbaeumchen

GrammatikΣΚΟΤΙΖΩ
I darken
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
σκοτίζωσκοτίζουμε, σκοτίζομεσκοτίζομαισκοτιζόμαστε
σκοτίζειςσκοτίζετεσκοτίζεσαισκοτίζεστε, σκοτιζόσαστε
σκοτίζεισκοτίζουν(ε)σκοτίζεταισκοτίζονται
Imper
fekt
σκότιζασκοτίζαμεσκοτιζόμουν(α)σκοτιζόμαστε, σκοτιζόμασταν
σκότιζεςσκοτίζατεσκοτιζόσουν(α)σκοτιζόσαστε, σκοτιζόσασταν
σκότιζεσκότιζαν, σκοτίζαν(ε)σκοτιζόταν(ε)σκοτίζονταν, σκοτιζόντανε, σκοτιζόντουσαν
Aoristσκότισασκοτίσαμεσκοτίστηκασκοτιστήκαμε
σκότισεςσκοτίσατεσκοτίστηκεςσκοτιστήκατε
σκότισεσκότισαν, σκοτίσαν(ε)σκοτίστηκεσκοτίστηκαν, σκοτιστήκαν(ε)
Per
fect
έχω σκοτίσει
έχω σκοτισμένο
έχουμε σκοτίσει
έχουμε σκοτισμένο
έχω σκοτιστεί
είμαι σκοτισμένος, -η
έχουμε σκοτιστεί
είμαστε σκοτισμένοι, -ες
έχεις σκοτίσει
έχεις σκοτισμένο
έχετε σκοτίσει
έχετε σκοτισμένο
έχεις σκοτιστεί
είσαι σκοτισμένος, -η
έχετε σκοτιστεί
είστε σκοτισμένοι, -ες
έχει σκοτίσει
έχει σκοτισμένο
έχουν σκοτίσει
έχουν σκοτισμένο
έχει σκοτιστεί
είναι σκοτισμένος, -η, -ο
έχουν σκοτιστεί
είναι σκοτισμένοι, -ες, -α
Plu
per
fect
είχα σκοτίσει
είχα σκοτισμένο
είχαμε σκοτίσει
είχαμε σκοτισμένο
είχα σκοτιστεί
ήμουν σκοτισμένος, -η
είχαμε σκοτιστεί
ήμαστε σκοτισμένοι, -ες
είχες σκοτίσει
είχες σκοτισμένο
είχατε σκοτίσει
είχατε σκοτισμένο
είχες σκοτιστεί
ήσουν σκοτισμένος, -η
είχατε σκοτιστεί
ήσαστε σκοτισμένοι, -ες
είχε σκοτίσει
είχε σκοτισμένο
είχαν σκοτίσει
είχαν σκοτισμένο
είχε σκοτιστεί
ήταν σκοτισμένος, -η, -ο
είχαν σκοτιστεί
ήταν σκοτισμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα σκοτίζωθα σκοτίζουμε,
θα σκοτίζομε
θα σκοτίζομαιθα σκοτιζόμαστε
θα σκοτίζειςθα σκοτίζετεθα σκοτίζεσαιθα σκοτίζεστε,
θα σκοτιζόσαστε
θα σκοτίζειθα σκοτίζουν(ε)θα σκοτίζεταιθα σκοτίζονται
Fut
ur
θα σκοτίσωθα σκοτίσουμε,
θα σκοτίζομε
θα σκοτιστώθα σκοτιστούμε
θα σκοτίσειςθα σκοτίσετεθα σκοτιστείςθα σκοτιστείτε
θα σκοτίσειθα σκοτίσουν(ε)θα σκοτιστείθα σκοτιστούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω σκοτίσει
θα έχω σκοτισμένο
θα έχουμε σκοτίσει
θα έχουμε σκοτισμένο
θα έχω σκοτιστεί
θα είμαι σκοτισμένος, -η
θα έχουμε σκοτιστεί
θα είμαστε σκοτισμένοι, -ες
θα έχεις σκοτίσει
θα έχεις σκοτισμένο
θα έχετε σκοτίσει
θα έχετε σκοτισμένο
θα έχεις σκοτιστεί
θα είσαι σκοτισμένος, -η
θα έχετε σκοτιστεί
θα είστε σκοτισμένοι, -ες
θα έχει σκοτίσει
θα έχει σκοτισμένο
θα έχουν σκοτίσει
θα έχουν σκοτισμένο
θα έχει σκοτιστεί
θα είναι σκοτισμένος, -η, -ο
θα έχουν σκοτιστεί
θα είναι σκοτισμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να σκοτίζωνα σκοτίζουμε,
να σκοτίζομε
να σκοτίζομαινα σκοτιζόμαστε
να σκοτίζειςνα σκοτίζετενα σκοτίζεσαινα σκοτίζεστε,
να σκοτιζόσαστε
να σκοτίζεινα σκοτίζουν(ε)να σκοτίζεταινα σκοτίζονται
Aoristνα σκοτίσωνα σκοτίσουμε,
να σκοτίσομε
να σκοτιστώνα σκοτιστούμε
να σκοτίσειςνα σκοτίσετενα σκοτιστείςνα σκοτιστείτε
να σκοτίσεινα σκοτίσουν(ε)να σκοτιστείνα σκοτιστούν(ε)
Perfνα έχω σκοτίσει
να έχω σκοτισμένο
να έχουμε σκοτίσει
να έχουμε σκοτισμένο
να έχω σκοτιστεί
να είμαι σκοτισμένος, -η
να έχουμε σκοτιστεί
να είμαστε σκοτισμένοι, -ες
να έχεις σκοτίσει
να έχεις σκοτισμένο
να έχετε σκοτίσει
να έχετε σκοτισμένο
να έχεις σκοτιστεί
να είσαι σκοτισμένος, -η
να έχετε σκοτιστεί
να είστε σκοτισμένοι, -ες
να έχει σκοτίσει
να έχει σκοτισμένο
να έχουν σκοτίσει
να έχουν σκοτισμένο
να έχει σκοτιστεί
να είναι σκοτισμένος, -η, -ο
να έχουν σκοτιστεί
να είναι σκοτισμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presσκότιζεσκοτίζετεσκοτίζεστε
Aoristσκότισεσκοτίστεσκοτίσουσκοτιστείτε
Part
izip
Presσκοτίζονταςσκοτιζόμενος
Perfέχοντας σκοτίσει
έχοντας σκοτισμένο
σκοτισμένος, -η, -οσκοτισμένοι, -ες, -α
InfinAoristσκοτίσεισκοτιστεί
Griechische Definition zu σκοτίζω

σκοτίζω [skotízo] -ομαι : 1. παρενοχλώ, ζαλίζω κπ. με μικροπροβλήματα και έγνοιες που δεν έχει καμιά διάθεση να ακούσει: Mας σκότισες με τα οικογενειακά σου! Ουφ! με σκότισες πια! [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu σκοτίζω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15