{η}  σκασίλα Subst.  [skasila]

{der}    Subst.
(0)
{der}    Subst.
(0)

Etymologie zu σκασίλα

σκασίλα σκάω (από τη μεταφορική έννοια) + -ίλα


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
πλάνταγμα
σκασμός
χολόσκασμα
απογοήτευση
στενοχώρια
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu σκασίλα

σκασίλα η [skasíla] Ο25α : (προφ.) δυσανασχέτηση, ενόχληση από καθημερινές αναποδιές: H σκασίλα μου δε λέγεται / δεν περιγράφεται. Είχα τέτοια σκασίλα που… (έκφρ.) σκασίλα μου! κι είχα μια σκασίλα! άλλη σκασίλα δεν έχω, για δήλωση αδιαφορίας.

[σκασ- (σκάω)2 -ίλα]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback