σκάβω Verb  [skavo, skabw]

  Verb
(27)
  Verb
(1)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu σκάβω

σκάβω altgriechisch σκάπτω


GriechischDeutsch
Και μου αρέσει να σκάβω λάκους.Und ich liebte es, das Loch zu graben.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu σκάβω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
σκάβωσκάβουμε, σκάβομεσκάβομαισκαβόμαστε
σκάβειςσκάβετεσκάβεσαισκάβεστε, σκαβόσαστε
σκάβεισκάβουν(ε)σκάβεταισκάβονται
Imper
fekt
έσκαβασκάβαμεσκαβόμουν(α)σκαβόμαστε, σκαβόμασταν
έσκαβεςσκάβατεσκαβόσουν(α)σκαβόσαστε, σκαβόσασταν
έσκαβεέσκαβαν, σκάβαν(ε)σκαβόταν(ε)σκάβονταν, σκαβόντανε, σκαβόντουσαν
Aoristέσκαψασκάψαμεσκάφτηκασκαφτήκαμε
έσκαψεςσκάψατεσκάφτηκεςσκαφτήκατε
έσκαψεέσκαψαν, σκάψαν(ε)σκάφτηκεσκάφτηκαν, σκαφτήκαν(ε)
Per
fekt
έχω σκάψει
έχω σκαμμένο
έχουμε σκάψει
έχουμε σκαμμένο
έχω σκαφτεί
είμαι σκαμμένος, -η
έχουμε σκαφτεί
είμαστε σκαμμένοι, -ες
έχεις σκάψει
έχεις σκαμμένο
έχετε σκάψει
έχετε σκαμμένο
έχεις σκαφτεί
είσαι σκαμμένος, -η
έχετε σκαφτεί
είστε σκαμμένοι, -ες
έχει σκάψει
έχει σκαμμένο
έχουν σκάψει
έχουν σκαμμένο
έχει σκαφτεί
είναι σκαμμένος, -η, -ο
έχουν σκαφτεί
είναι σκαμμένοι, -ες, -α
Plu
per
fekt
είχα σκάψει
είχα σκαμμένο
είχαμε σκάψει
είχαμε σκαμμένο
είχα σκαφτεί
ήμουν σκαμμένος, -η
είχαμε σκαφτεί
ήμαστε σκαμμένοι, -ες
είχες σκάψει
είχες σκαμμένο
είχατε σκάψει
είχατε σκαμμένο
είχες σκαφτεί
ήσουν σκαμμένος, -η
είχατε σκαφτεί
ήσαστε σκαμμένοι, -ες
είχε σκάψει
είχε σκαμμένο
είχαν σκάψει
είχαν σκαμμένο
είχε σκαφτεί
ήταν σκαμμένος, -η, -ο
είχαν σκαφτεί
ήταν σκαμμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα σκάβωθα σκάβουμε, θα σκάβομεθα σκάβομαιθα σκαβόμαστε
θα σκάβειςθα σκάβετεθα σκάβεσαιθα σκάβεστε, θα σκαβόσαστε
θα σκάβειθα σκάβουν(ε)θα σκάβεταιθα σκάβονται
Fut
ur
θα σκάψωθα σκάψουμε, θα σκάψομεθα σκαφτώθα σκαφτούμε
θα σκάψειςθα σκάψετεθα σκαφτείςθα σκαφτείτε
θα σκάψειθα σκάψουν(ε)θα σκαφτείθα σκαφτούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω σκάψει
θα έχω σκαμμένο
θα έχουμε σκάψει
θα έχουμε σκαμμένο
θα έχω σκαφτεί
θα είμαι σκαμμένος, -η
θα έχουμε σκαφτεί
θα είμαστε σκαμμένοι, -ες
θα έχεις σκάψει
θα έχεις σκαμμένο
θα έχετε σκάψει
θα έχετε σκαμμένο
θα έχεις σκαφτεί
θα είσαι σκαμμένος, -η
θα έχετε σκαφτεί
θα είστε σκαμμένοι, -ες
θα έχει σκάψει
θα έχει σκαμμένο
θα έχουν σκάψει
θα έχουν σκαμμένο
θα έχει σκαφτεί
θα είναι σκαμμένος, -η, -ο
θα έχουν σκαφτεί
θα είναι σκαμμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να σκάβωνα σκάβουμε, να σκάβομενα σκάβομαινα σκαβόμαστε
να σκάβειςνα σκάβετενα σκάβεσαινα σκάβεστε, να σκαβόσαστε
να σκάβεινα σκάβουν(ε)να σκάβεταινα σκάβονται
Aoristνα σκάψωνα σκάψουμε, να σκάψομενα σκαφτώνα σκαφτούμε
να σκάψειςνα σκάψετενα σκαφτείςνα σκαφτείτε
να σκάψεινα σκάψουν(ε)να σκαφτείνα σκαφτούν(ε)
Perfνα έχω σκάψει
να έχω σκαμμένο
να έχουμε σκάψει
να έχουμε σκαμμένο
να έχω σκαφτεί
να είμαι σκαμμένος, -η
να έχουμε σκαφτεί
να είμαστε σκαμμένοι, -ες
να έχεις σκάψει
να έχεις σκαμμένο
να έχετε σκάψει
να έχετε σκαμμένο
να έχεις σκαφτεί
να είσαι σκαμμένος, -η
να έχετε σκαφτεί
να είστε σκαμμένοι, -ες
να έχει σκάψει
να έχει σκαμμένο
να έχουν σκάψει
να έχουν σκαμμένο
να έχει σκαφτεί
να είναι σκαμμένος, -η, -ο
να έχουν σκαφτεί
να είναι σκαμμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presσκάβεσκάβετεσκάβεστε
Aoristσκάψεσκάψτε, σκάφτεσκάψουσκαφτείτε
Part
izip
Presσκάβοντας
Perfέχοντας σκάψει, έχοντας σκαμμένοσκαμμένος, -η, -οσκαμμένοι, -ες, -α
InfinAoristσκάψεισκαφτείGriechische Definition zu σκάβω

σκάβω [skávo] -ομαι : 1α. χτυπάω το έδαφος με ειδικό εργαλείο (σκαπάνη, τσάπα, κασμά κτλ.) και αναστρέφω το χώμα για να το καλλιεργή σω: σκάβω τον κήπο / το χωράφι / το αμπέλι. β. δημιουργώ μια κοιλότητα, κά νω κτ. κοίλο: σκάβω μια τρύπα. σκάβω τα θεμέλια του σπιτιού. σκάβω τούνελ. H αλεπού σκάβει τη φωλιά της. Σκαμμένος βράχος. || Πρέπει να σκάψεις πιο βαθιά για να βρεις νερό. ΦΡ σκάβω το λάκκο* κάποιου. σκάβω μόνος μου το λάκκο* μου. ΠAΡ Όποιος σκάβει το λάκκο* του αλλουνού, πέφτει ο ίδιος μέσα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback