σημαίνω Verb  [simeno, shmainw]

  Verb
(5)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu σημαίνω

σημαίνω κληρονομημένη von altgriechisch σημαίνω


GriechischDeutsch
Έπρεπε να περιμένεις τώρα που πεθαίνει η Μέλυ για να μου δείξεις ότι δεν σημαίνω τίποτα για σένα;Aber du musstest bis jetzt warten, wo Melly stirbt um mir zu zeigen, dass ich dir nie mehr bedeuten kann als diese Belle Rhett bedeutet.

Übersetzung nicht bestätigt

Αν σημαίνω κάτι για εσένα, μην το κάνεις αυτό.Miles, wenn ich dir irgendwas bedeuten sollte, dann tu das bitte nicht.

Übersetzung nicht bestätigt

Είπες ότι σημαίνω κάτι για σένα, ότι πάντα θα σημαίνω κάτι για σένα.Du hast gesagt, ich würde dir etwas bedeuten, dass ich dir immer etwas bedeuten werde.

Übersetzung nicht bestätigt

Ίσως ακόμα σημαίνω κάτι για σένα.Ich muss dir noch etwas bedeuten.

Übersetzung nicht bestätigt

Καλά, βρήκαμε ο ένας τον άλλον, και είχατε μια εικόνα από κάποιο παιδί που συνάντησα, τόσο ναι, σημαίνω, πρέπει να σημάνει κάτι.Nun, wir haben einander gefunden, und du hast das Bild eines Jungen, den ich kenne, also ja, ich meine, es muss etwas bedeuten.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu σημαίνω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
σημαίνωσημαίνουμε, σημαίνομε
σημαίνειςσημαίνετε
σημαίνεισημαίνουν(ε)
Imper
fekt
σήμαινασημαίναμε
σήμαινεςσημαίνατε
σήμαινεσήμαιναν, σημαίναν(ε)
Aoristσήμανασημάναμε
σήμανεςσημάνατε
σήμανεσήμαναν, σημάναν(ε)
Per
fekt
έχω σημάνειέχουμε σημάνει
έχεις σημάνειέχετε σημάνει
έχει σημάνειέχουν σημάνει
Plu
per
fekt
είχα σημάνειείχαμε σημάνει
είχες σημάνειείχατε σημάνει
είχε σημάνειείχαν σημάνει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα σημαίνωθα σημαίνουμε, θα σημαίνομε
θα σημαίνειςθα σημαίνετε
θα σημαίνειθα σημαίνουν(ε)
Fut
ur
θα σημάνωθα σημάνουμε, θα σημάνομε
θα σημάνειςθα σημάνετε
θα σημάνειθα σημάνουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω σημάνειθα έχουμε σημάνει
θα έχεις σημάνειθα έχετε σημάνει
θα έχει σημάνειθα έχουν σημάνει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να σημαίνωνα σημαίνουμε, να σημαίνομε
να σημαίνειςνα σημαίνετε
να σημαίνεινα σημαίνουν(ε)
Aoristνα σημάνωνα σημάνουμε, να σημάνομε
να σημάνειςνα σημάνετε
να σημάνεινα σημάνουν(ε)
Perfνα έχω σημάνεινα έχουμε σημάνει
να έχεις σημάνεινα έχετε σημάνει
να έχει σημάνεινα έχουν σημάνει
Imper
ativ
Presσήμαινεσημαίνετε
Aoristσήμανεσημάνετε
Part
izip
Presσημαίνοντας
Perfέχοντας σημάνει
InfinAoristσημάνει

Griechische Definition zu σημαίνω

σημαίνω [siméno] -ομαι (συνήθ. στο γ' πρόσ.) : I1. για κτ. που έχει μια συγκεκριμένη έννοια, μια καθορισμένη σημασία: Tο αρχαίο ελληνικό ρήμα “οίδα” σημαίνει γνωρίζω. Mπορείς να μου εξηγήσεις τι σημαίνει αυτό το έμβλημα; || Έκανε μια κίνηση που δεν κατάλαβα τι σήμαινε. Tι να σημαίνει άραγε η σιωπή του;, τι να υποδηλώνει; Φοβάμαι πως αυτό σημαίνει πόλεμο. Tι σημαίνει αυτό; / αυτό δε σημαίνει τίποτα, για κτ. που (δεν) έχει κάποια σημασία, που (δεν) παίζει κάποιο ρόλο. 2. για κτ. που εννοιολογικά ταυτίζεται με κτ. άλλο: Ελευθερία δε σημαίνει αναρχία. || Tι σημαίνει για σένα αυτό το βραβείο;, τι σημασία του αποδίδεις; II. για ορισμένα ηχητικά όργανα με τον ήχο των οποίων αναγγέλλεται κτ.: H καμπάνα σήμανε εσπερινό. H σάλπιγγα σημαίνει σιωπητήριο. Mόλις σημάνει το κουδούνι πρέπει να βγείτε έξω. Σήμανε να του φέρουν το τσάι. σημαίνω συναγερμό. || σε εκφράσεις, για γεγονός ή κατάσταση που προαναγγέλλει κτ. κρίσιμο ή σημαντικό: σήμανε το τέλος, έφτασε. σήμανε η ώρα*. σήμανε η ώρα* κάποιου.

[αρχ. σημαίνω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback