σημαίνω  Verb  [simeno, shmainw]

Ähnliche Bedeutung wie σημαίνω

Noch keine Synonyme


Beispielsätze σημαίνω

... αντίπαλο τέρμα, δηλαδή «να βάλει γκολ» (από την αγγλική λέξη goal που σημαίνει σκοπός) ή «να σκοράρει», όπως λέγεται στην ειδική ποδοσφαιρική γλώσσα. ...

... να προκύπτει η λέξη sibboléth (סבלת), η οποία σημαίνει «φορτίο». Ως εκ τούτου, η λέξη έφθασε να σημαίνει ―κυρίως στην εβραϊκή κοινότητα― «διακριτικό γνώρισμα ...

... νικητή και κατόπιν αντίχειρας προς τα πάνω σήμαινε «θάνατος», ενώ σηκωμένη γροθιά χωρίς δάχτυλο να εξέχει σήμαινε «έλεος». Ένα άλλο δημοφιλές θέαμα περιελάμβανε ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze klingen

... Seine Ideen klingen verrückt. ...

... Kommunikation und Exkommunikation klingen zwar sehr ähnlich, haben aber überhaupt nichts miteinander zu tun. ...

... Jeder kann behilflich sein sicherzustellen, dass die Sätze natürlich klingen und richtig geschrieben sind. ...

Quelle: Wolf, BraveSentry, jakov

Grammatik


ΣΗΜΑΙΝΩ
I signify
Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
σημαίνωσημαίνουμε, σημαίνομε
σημαίνειςσημαίνετε
σημαίνεισημαίνουν(ε)
Imper
fekt
σήμαινασημαίναμε
σήμαινεςσημαίνατε
σήμαινεσήμαιναν, σημαίναν(ε)
Aoristσήμανασημάναμε
σήμανεςσημάνατε
σήμανεσήμαναν, σημάναν(ε)
Per
fect
έχω σημάνειέχουμε σημάνει
έχεις σημάνειέχετε σημάνει
έχει σημάνειέχουν σημάνει
Plu
per
fect
είχα σημάνειείχαμε σημάνει
είχες σημάνειείχατε σημάνει
είχε σημάνειείχαν σημάνει
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα σημαίνωθα σημαίνουμε, θα σημαίνομε
θα σημαίνειςθα σημαίνετε
θα σημαίνειθα σημαίνουν(ε)
Fut
ur
θα σημάνωθα σημάνουμε, θα σημάνομε
θα σημάνειςθα σημάνετε
θα σημάνειθα σημάνουν(ε)
Fut
ur II
θα έχω σημάνειθα έχουμε σημάνει
θα έχεις σημάνειθα έχετε σημάνει
θα έχει σημάνειθα έχουν σημάνει
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να σημαίνωνα σημαίνουμε, να σημαίνομε
να σημαίνειςνα σημαίνετε
να σημαίνεινα σημαίνουν(ε)
Aoristνα σημάνωνα σημάνουμε, να σημάνομε
να σημάνειςνα σημάνετε
να σημάνεινα σημάνουν(ε)
Perfνα έχω σημάνεινα έχουμε σημάνει
να έχεις σημάνεινα έχετε σημάνει
να έχει σημάνεινα έχουν σημάνει
Imper
ativ
Presσήμαινεσημαίνετε
Aoristσήμανεσημάνετε
Part
izip
Presσημαίνοντας
Perfέχοντας σημάνει
InfinAoristσημάνει
Griechische Definition zu σημαίνω

σημαίνω [siméno] -ομαι (συνήθ. στο γ' πρόσ.) : I1. για κτ. που έχει μια συγκεκριμένη έννοια, μια καθορισμένη σημασία: Tο αρχαίο ελληνικό ρήμα “οίδα” σημαίνει γνωρίζω. Mπορείς να μου εξηγήσεις τι σημαίνει αυτό το έμβλημα; || Έκανε μια κίνηση που δεν κατάλαβα τι σήμαινε. Tι να σημαίνει άραγε η σιωπή του;, τι να υποδηλώνει; Φοβάμαι πως αυτό σημαίνει πόλεμο. Tι σημαίνει αυτό; / αυτό δε σημαίνει τίποτα, για κτ. που (δεν) έχει κάποια σημασία, που (δεν) παίζει κάποιο ρόλο. 2. για κτ. που εννοιολογικά ταυτίζεται με κτ. άλλο: Ελευθερία δε σημαίνει αναρχία. || Tι σημαίνει για σένα αυτό το βραβείο;, τι σημασία του αποδίδεις; II. για ορισμένα ηχητικά όργανα με τον ήχο των οποίων αναγγέλλεται κτ.: H καμπάνα σήμανε εσπερινό. H σάλπιγγα σημαίνει σιωπητήριο. Mόλις σημάνει το κουδούνι πρέπει να βγείτε έξω. Σήμανε να του φέρουν το τσάι. σημαίνω συναγερμό. || σε εκφράσεις, για γεγονός ή κατάσταση που προαναγγέλλει κτ. κρίσιμο ή σημαντικό: σήμανε το τέλος, έφτασε. σήμανε η ώρα*. σήμανε η ώρα* κάποιου.

[αρχ. σημαίνω]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu σημαίνω

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15