σε  

  • an
    upvotedownvote
  • es
    upvotedownvote
  • in
    upvotedownvote

Beispielsätze

Το φιλμ κράτησε δύο ώρες.

Με βοήθησε πολύ.

Γιατί ξύπνησες τόσο νωρίς;

Quelle: Sprachprofi, Gaidouraki, promemoria


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

se


Deutsche Synonyme zu: σε

in Betrieb aktiv eingeschaltet an angeschaltet rein hinein in Zoll ''

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15