ρωτώ  Verb  [roto, rwtw]

Ähnliche Bedeutung wie ρωτώ

Noch keine Synonyme


Beispielsätze ρωτώ

... Ο Βασίλης Ρώτας (5 Μαΐου 1889 - 30 Μαΐου 1977) ήταν Έλληνας συγγραφέας, κριτικός και μεταφραστής. Γεννήθηκε στις 23 Απριλίου/5 Μαΐου του 1889 στο Χιλιομόδι ...

... αντιγραφή της αμερικάνικης έκδοσης, ενώ τα κείμενα μετέφραζε συνήθως ο Βασίλης Ρώτας (που είχε και την κύρια ευθύνη της ελληνικής σειράς). Η θεματολογία της ...

... Ο Ιάκωβος Ρώτας ήταν Έλληνας εκδότης (;-1844;) Ο Ιάκωβος Ρώτας γεννήθηκε στην Κέα άγνωστο ποια χρονολογία ακριβώς στα τέλη του 18ου αιώνα. Η καταστροφή ...

Quelle: Wikipedia


Beispielsätze ich frage

... O Gott, ich frage mich, welcher Narr das Küssen erfunden haben mag. ...

... Die Bücher stehen im Regal, und ich stehe vor dem Regal, und ich frage mich, was zuerst zu lesen sei. ...

... All diese gigantischen Projekte sind bewundernswert, doch ich frage mich, wie man das Problem der Sicherheit zu lösen gedenkt. ...

Quelle: lilygilder, al_ex_an_der, al_ex_an_der

Grammatik


ΡΩΤΩ
apantao">I ask
AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
ρωτάω, ρωτώρωτάμε, ρωτούμερωτιέμαιρωτιόμαστε
ρωτάςρωτάτερωτιέσαιρωτιέστε, ρωτιόσαστε
ρωτάει, ρωτάρωτάν(ε), ρωτούν(ε)ρωτιέταιρωτιούνται, ρωτιόνται
Imper
fekt
ρωτούσα, ρώταγαρωτούσαμε, ρωτάγαμερωτιόμουν(α)ρωτιόμαστε, ρωτιόμασταν
ρωτούσες, ρώταγεςρωτούσατε, ρωτάγατερωτιόσουν(α)ρωτιόσαστε, ρωτιόσασταν
ρωτούσε, ρώταγερωτούσαν(ε), ρώταγαν, ρωτάγανερωτιόταν(ε)ρωτιόνταν(ε), ρωτιούνταν, ρωτιόντουσαν
Aoristρώτησαρωτήσαμερωτήθηκαρωτηθήκαμε
ρώτησεςρωτήσατερωτήθηκεςρωτηθήκατε
ρώτησερώτησαν, ρωτήσαν(ε)ρωτήθηκερωτήθηκαν, ρωτηθήκαν(ε)
Perf
ekt
έχω ρωτήσειέχουμε ρωτήσειέχω ρωτηθείέχουμε ρωτηθεί
έχεις ρωτήσειέχετε ρωτήσειέχεις ρωτηθείέχετε ρωτηθεί
έχει ρωτήσειέχουν ρωτήσειέχει ρωτηθείέχουν ρωτηθεί
Plu
perf
ekt
είχα ρωτήσειείχαμε ρωτήσειείχα ρωτηθείείχαμε ρωτηθεί
είχες ρωτήσειείχατε ρωτήσειείχες ρωτηθείείχατε ρωτηθεί
είχε ρωτήσειείχαν ρωτήσειείχε ρωτηθείείχαν ρωτηθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα ρωτάω, θα ρωτώθα ρωτάμε, θα ρωτούμεθα ρωτιέμαιθα ρωτιόμαστε
θα ρωτάςθα ρωτάτεθα ρωτιέσαιθα ρωτιέστε, θα ρωτιόσαστε
θα ρωτάει, θα ρωτάθα ρωτάν(ε), θα ρωτούν(ε)θα ρωτιέταιθα ρωτιούνται, θα ρωτιόνται
Fut
ur
θα ρωτήσωθα ρωτήσουμε, θα ρωτήσομεθα ρωτηθώθα ρωτηθούμε
θα ρωτήσειςθα ρωτήσετεθα ρωτηθείςθα ρωτηθείτε
θα ρωτήσειθα ρωτήσουν(ε)θα ρωτηθείθα ρωτηθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω ρωτήσειθα έχουμε ρωτήσειθα έχω ρωτηθείθα έχουμε ρωτηθεί
θα έχεις ρωτήσειθα έχετε ρωτήσειθα έχεις ρωτηθείθα έχετε ρωτηθεί
θα έχει ρωτήσειθα έχουν ρωτήσειθα έχει ρωτηθείθα έχουν ρωτηθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να ρωτάω, να ρωτώνα ρωτάμε, να ρωτούμενα ρωτιέμαινα ρωτιόμαστε
να ρωτάςνα ρωτάτενα ρωτιέσαινα ρωτιέστε, να ρωτιόσαστε
να ρωτάει, να ρωτάνα ρωτάν(ε), να ρωτούν(ε)να ρωτιέταινα ρωτιούνται, να ρωτιόνται
Aoristνα ρωτήσωνα ρωτήσουμε, να ρωτήσομενα ρωτηθώνα ρωτηθούμε
να ρωτήσειςνα ρωτήσετενα ρωτηθείςνα ρωτηθείτε
να ρωτήσεινα ρωτήσουν(ε)να ρωτηθείνα ρωτηθούν(ε)
Perfνα έχω ρωτήσεινα έχουμε ρωτήσεινα έχω ρωτηθείνα έχουμε ρωτηθεί
να έχεις ρωτήσεινα έχετε ρωτήσεινα έχεις ρωτηθείνα έχετε ρωτηθεί
να έχει ρωτήσεινα έχουν ρωτήσεινα έχει ρωτηθείνα έχουν ρωτηθεί
Imper
ativ
Presρώτα, ρώταγερωτάτερωτιέστε
Aoristρώτησε, ρώταρωτήστερωτήσουρωτηθείτε
Part
izip
Presρωτώντας
Perfέχοντας ρωτήσει
InfinAoristρωτήσειρωτηθεί
Griechische Definition zu ρωτώ

ρωτώ [rotó] & -άω, -ιέμαι : ζητώ από κπ. να μου δώσει μια πληροφορία ή γνώμη: Tον ρώτησε από πού κατάγεται. Tους ρωτήσαμε αλλά αυτοί δεν απάντησαν. Ρώτησε τ΄ όνομά τους. Tον ρώτησα πώς βλέπει την κατάσταση. ρωτώ για τις αιτίες. ρωτώ επίμονα / φορτικά / ευγενικά / με αγωνία / αδιάφορα. Aν τον ρωτούσες πιο ευγενικά, μπορεί να σου έδινε περισσότερες πληροφορίες. Ρώτησαν και ξαναρώτησαν, αλλά κανείς δεν τους απάντησε. Ρωτήθηκαν όλοι ένας ένας, αλλά κανείς δεν απάντησε. (έκφρ.) μην τα ρωτάς, συνήθ. για δυσάρεστα γεγονότα: Mην τα ρωτάς τι έπαθα! Mην τα ρωτάς πώς γλίτωσα! ρωτώ και ξαναρωτώ*.

[μσν. ρωτώ < αρχ. ἐρωτῶ με αποβ. του αρχικού άτ. φων.]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu ρωτώ

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15