ρωτώ  

  • fragen
    upvotedownvote
  • ich frage
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Ο Βασίλης Ρώτας (5 Μαΐου 1889 - 30 Μαΐου 1977) ήταν Έλληνας συγγραφέας, κριτικός και μεταφραστής. Γεννήθηκε στις 23 Απριλίου/5 Μαΐου του 1889 στο Χιλιομόδι ...

... αντιγραφή της αμερικάνικης έκδοσης, ενώ τα κείμενα μετέφραζε συνήθως ο Βασίλης Ρώτας (που είχε και την κύρια ευθύνη της ελληνικής σειράς). Η θεματολογία της ...

... Ο Βασίλειος Ρώτης (1922 - 12 Νοεμβρίου 2005) ήταν Έλληνας νομικός. Σπούδασε νομικά. Διετέλεσε πρόεδρος του Α΄ και Γ΄ τμήματος του ΣτΕ τις περιόδους 1983 ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

roto, rwtw


Deutsche Synonyme zu: ρωτώ

fragen (etwas) wissen wollen eine Frage stellen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15