ρουφώ  

  • nippen
    upvotedownvote
  • saugen
    upvotedownvote
  • schlurfen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Ποδοσφαιρικός Αθλητικός Όμιλος Ρουφ είναι ελληνικός ποδοσφαιρικός σύλλογος των Αθηνών και συγκεκριμένα της περιοχής του Ρουφ και ιδρύθηκε το 1947. Χρώματα ...

... Ο Αθανάσιος (Θάνος) Κανακάρης - Ρούφος (1830 - 1902) ήταν Έλληνας πολιτικός, ο οποίος διετέλεσε δήμαρχος Πατρέων και βουλευτής Αχαΐας. Γεννήθηκε στην ...

... Η Οικογένεια Ρουφ ή Ρούφου ήταν αρχοντική οικογένεια που άκμασε στην Πάτρα. Η πρώτη αναφορά για το επώνυμο Ρούφος στην περιοχή της Ελλάδας γίνεται το ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

rufo, royfw


Deutsche Synonyme zu: ρουφώ

nippen schlürfen aussaugen suckeln zutzeln auslutschen saugen ziehen nuckeln zuzeln stillen laktieren Staub saugen staubsaugen durchsaugen trotten latschen zockeln (sich) mit schleppendem Gang fortbewegen schlappen (sich) schleppen (sich) dahinschleppen trödeln zuckeln kriechen schleppend gehen schlurfend gehen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15