{η}  πρωτοπορία Subst.  [protoporia, prwtoporia]

{die}    Subst.
(13)
{die}    Subst.
(8)

Etymologie zu πρωτοπορία

πρωτοπορία πρωτοπόρος + -ία ((Lehnbedeutung) französisch avant-garde) (πβ. Koine-Griechisch πρωτοπορεία)


GriechischDeutsch
Θέλω να εκφράσω την αγανάκτησή μου για το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η ισχυρότερη χώρα στον πλανήτη η οποία διατείνεται ότι προσωποποιεί την πρωτοπορία του πολιτισμού, εφαρμόζει την θανατική ποινή σε μεγάλο βαθμό.Ich muß meine Entrüstung darüber zum Ausdruck bringen, daß die Vereinigten Staaten, das mächtigste Land der Erde, das die Avantgarde der Zivilisation verkörpern möchte, die Todesstrafe sozusagen auf industriellem Niveau anwendet.

Übersetzung bestätigt

Θεωρούμε θετική τη μεγαλύτερη ευελιξία αλλά δεν χρειαζόμαστε μια αυτοκληθείσα πρωτοπορία που θα παίρνει αποφάσεις για εμάς.Wir hätten gerne größere Flexibilität, aber wir brauchen keine selbsternannte Avantgarde, die für uns entscheidet.

Übersetzung bestätigt

Για παράδειγμα, οι "μικρές χώρες" , μια έκφραση πολύ ατυχής, δεν θα πρέπει να θεωρούν ότι αποκλείονται από τις ενισχυμένες συνεργασίες, ότι ενισχυμένη συνεργασία σημαίνει πρωτοπορία, κέντρο βάρους, ομάδα αιχμής, μια κλειστή ομάδα.Zum Beispiel müssen die "kleinen Länder " eine völlig unpassende Bezeichnung nicht fürchten, von der verstärkten Zusammenarbeit ausgeschlossen zu werden oder dass die verstärkte Zusammenarbeit etwas mit Avantgarde, Vorhut oder Schwerpunkt zu tun habe und einen geschlossenen Charakter aufwiese.

Übersetzung bestätigt

Aλλά, κυρίες και κύριοι, από μια πρωτοπορία που χρειαζόμαστε, δεν πρέπει να καταλήξουμε να έχουμε ένα διευθυντήριο.Aber, Kolleginnen und Kollegen, aus einer Avantgarde, die wir brauchen, darf kein Direktorium werden.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher BedeutungGriechische Definition zu πρωτοπορία

πρωτοπορία η [protoporía] : 1. (σπάν.) το να είναι κάποιος πρώτος σε κτ.· προβάδισμα: Παίρνω / διατηρώ / χάνω την πρωτοπορία. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback