προϋπολογίζω Verb  [proipologizo, proipolojizo, proypologizw]

  Verb
(0)

Etymologie zu προϋπολογίζω

προϋπολογίζω Etymologie fehlt


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
veranschlagen
ansetzenGriechische Definition zu προϋπολογίζω

προϋπολογίζω [proipolojízo] -ομαι : υπολογίζω κτ. εκ των προτέρων, πριν από την πραγματοποίησή του, συνήθ. κάνω προϋπολογισμό εσόδων ή εξόδων: Tα κέρδη / οι ζημίες της επιχείρησης έχουν προϋπολογιστεί σε πολλά εκατομμύρια. προϋπολογίζω ένα έργο, τα έξοδα που θα απαιτήσει η κατασκευή του.

[λόγ. προ- υπολογίζω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback