πράττω  

  • handeln
    upvotedownvote
  • Tun
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Ραυτόπουλος, Λόγος ανήθικος και κυνικός, The Athens Review, 24-2-2015[1] «Πράττω». Πράττω. http://pratto.gr/. Ανακτήθηκε στις 2015-11-05.  «Πρωθυπουργός της ...

... σίγουροι ότι πράττουμε με κίνητρο το καθήκον. Τι σημαίνει όμως να πράττω από καθήκον; Το να πράττω από καθήκον σημαίνει να πράττω με σεβασμό στον ...

... έχει σχετικό λήμμα: πράξη Πράξη είναι η ενέργεια που δηλώνει το ρήμα πράττω. Στην καθομιλούμενη εννοείται μια ενέργεια ενός ανθρώπου ή μιας οργάνωσης ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

pratto, prattw


Deutsche Synonyme zu: πράττω

wirken agieren handeln walten tun machen schachern feilschen feilschen wie ein Teppichhändler feilschen wie im türkischen Basar Verhaltensweise Tun und Lassen Verhalten Benehmen Handlungsweise Betragen Gebaren Habitus Auftreten Handel treiben Geschäfte machen negoziieren reagieren hantieren (mit) leiten umgehen (mit) handhaben Politik Strategie kaupeln tauschen managen bewerkstelligen zurechtkommen (mit) einstellen stellen setzen legen anstellen durchführen realisieren verüben veranstalten tätigen Arbeit (= das Arbeiten) Tätigkeit Schaffen Beschäftigung Geschäft

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15