πορνεία  

  • Prostitution
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

pornia, porneia


Deutsche Synonyme zu: πορνεία

horizontales Gewerbe Prostitution Gewerbe Hurerei ältestes Gewerbe der Welt käufliche Liebe


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ πορνεία πορνείες
Genitiv πορνείας πορνειών
Akkusativ πορνεία πορνείες
Vokativ πορνεία πορνείες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15