πολύ  

  • sehr
    upvotedownvote

Beispielsätze

Είναι πολύ νέο.

Με βοήθησε πολύ.

Ο πατέρας της είναι πολύ ψηλός, ε;

Quelle: Sprachprofi, Gaidouraki, Gaidouraki


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

poli, poly


Deutsche Synonyme zu: πολύ

wirklich ausgesprochen extrem sehr was das Zeug hält total voll echt absolut ganz ganz ganz überaus unglaublich über die Maßen super... mega... hyper... äußerst brutal höchst radikal hoch... beträchtlich erheblich immens enorm weit wesentlich allerhand viel eine gehörige Portion deutlich ausnehmend arg ziemlich jede Menge ausgeprägt haushoch tierisch ein gerüttelt Maß ordentlich was allzu ungebührlich ungewöhnlich übertrieben über... unverhältnismäßig sehr sehr mehr als furchtbar verdammt schrecklich auffallend unvergleichlich ungemein erstaunlich verdächtig herzlich (emotional)

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15