πληρώ Verb  [pliro, plhrw]

  Verb
(1)

Etymologie zu πληρώ

πληρώ altgriechisch πληρόω / πληρῶ πλήρης indoeuropäisch (Wurzel) *pleh₁-r-


GriechischDeutsch
Τώρα... ίσως να μην πληρώ τις υψηλές απαιτήσεις του Αvρίππα ως αρχιστράτηvος... αλλά στις δύσκολες στιvμές είμαι ο μοναδικός σωτήρας σας.Also gut, ich mag Agrippas hohe Ansprüche als Oberbefehlshaber zwar nicht erfüllen, aber so oder so, ich bin euer einziges Wundermittel.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Grammatik

Grammatik zu πληρώ

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
πληρώπληρούμεπληρούμαιπληρούμαστε, πληρούμεθα
πληροίςπληροίτεπληρούσαιπληρούστε, πληρούσθε
πληροίπληρούν(ε)πληρούταιπληρούνται
Imper
fekt
πληρούσαπληρούσαμεπληρούμουνπληρούμαστε
πληρούσεςπληρούσατε
πληρούσεπληρούσαν(ε)πληρούνταν, επληρούτοπληρούνταν, επληρούντο
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα πληρώθα πληρούμεθα πληρούμαιθα πληρούμαστε, θα πληρούμεθα
θα πληροίςθα πληροίτεθα πληρούσαιθα πληρούστε, θα πληρούσθε
θα πληροίθα πληρούν(ε)θα πληρούταιθα πληρούνται
SUB
JUNC
TIVE
Präs
enz
να πληρώνα πληρούμενα πληρούμαινα πληρούμαστε, να πληρούμεθα
να πληροίςνα πληροίτενα πληρούσαινα πληρούστε, να πληρούσθε
να πληροίνα πληρούν(ε)να πληρούταινα πληρούνται
Imper
ativ
Presπληροίτε
Part
izip
Presπληρώνταςπληρούμενος

Griechische Definition zu πληρώ

πληρώ [pdivró] -ούμαι Ρ (μόνο στο ενεστ. θ.) πληροίς, πληροί, πληρούμε, πληροίτε, πληρούν : (λόγ.) εκπληρώνω, τηρώ κτ., ανταποκρίνομαι με επάρκεια σε κτ.: Οι εγκαταστάσεις πρέπει να πληρούν ορισμένες προδια γραφές ασφάλειας και υγιεινής. Δε δικαιούται να πάρει σύνταξη, γιατί δεν πληροί τους όρους συνταξιοδότησης. (Δεν) πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

[λόγ. < αρχ. πληρῶ `γεμίζω, ξεπληρώνω΄]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback