πλάθω Verb  [platho, plathw]

  Verb
(0)

Etymologie zu πλάθω

πλάθω altgriechisch πλάσσω proto-griechisch *pláťťō προελληνικό *platʰyō


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
διαμορφώνω
δημιουργώ
κατασκευάζω
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
abhalten
formen

Grammatik

Grammatik zu πλάθω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
πλάθωπλάθουμε, πλάθομεπλάθομαιπλαθόμαστε
πλάθειςπλάθετεπλάθεσαιπλάθεστε, πλαθόσαστε
πλάθειπλάθουν(ε)πλάθεταιπλάθονται
Imper
fekt
έπλαθαπλάθαμεπλαθόμουν(α)πλαθόμαστε, πλαθόμασταν
έπλαθεςπλάθατεπλαθόσουν(α)πλαθόσαστε, πλαθόσασταν
έπλαθεέπλαθαν, πλάθαν(ε)πλαθόταν(ε)πλάθονταν, πλαθόντανε, πλαθόντουσαν
Aoristέπλασαπλάσαμεπλάστηκαπλαστήκαμε
έπλασεςπλάσατεπλάστηκεςπλαστήκατε
έπλασεέπλασαν, πλάσαν(ε)πλάστηκεπλάστηκαν, πλαστήκαν(ε)
Per
fekt
έχω πλάσει
έχω πλασμένο
έχουμε πλάσει
έχουμε πλασμένο
έχω πλαστεί
είμαι πλασμένος, -η
έχουμε πλαστεί
είμαστε πλασμένοι, -ες
έχεις πλάσει
έχεις πλασμένο
έχετε πλάσει
έχετε πλασμένο
έχεις πλαστεί
είσαι πλασμένος, -η
έχετε πλαστεί
είστε πλασμένοι, -ες
έχει πλάσει
έχει πλασμένο
έχουν πλάσει
έχουν πλασμένο
έχει πλαστεί
είναι πλασμένος, -η, -ο
έχουν πλαστεί
είναι πλασμένοι, -ες, -α
Plu
per
fekt
είχα πλάσει
είχα πλασμένο
είχαμε πλάσει
είχαμε πλασμένο
είχα πλαστεί
ήμουν πλασμένος, -η
είχαμε πλαστεί
ήμαστε πλασμένοι, -ες
είχες πλάσει
είχες πλασμένο
είχατε πλάσει
είχατε πλασμένο
είχες πλαστεί
ήσουν πλασμένος, -η
είχατε πλαστεί
ήσαστε πλασμένοι, -ες
είχε πλάσει
είχε πλασμένο
είχαν πλάσει
είχαν πλασμένο
είχε πλαστεί
ήταν πλασμένος, -η, -ο
είχαν πλαστεί
ήταν πλασμένοι, -ες, -α
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα πλάθωθα πλάθουμε, θα πλάθομεθα πλάθομαιθα πλαθόμαστε
θα πλάθειςθα πλάθετεθα πλάθεσαιθα πλάθεστε, θα πλαθόσαστε
θα πλάθειθα πλάθουν(ε)θα πλάθεταιθα πλάθονται
Fut
ur
θα πλάσωθα πλάσουμε, θα πλάσομεθα πλαστώθα πλαστούμε
θα πλάσειςθα πλάσετεθα πλαστείςθα πλαστείτε
θα πλάσειθα πλάσουν(ε)θα πλαστείθα πλαστούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω πλάσει
θα έχω πλασμένο
θα έχουμε πλάσει
θα έχουμε πλασμένο
θα έχω πλαστεί
θα είμαι πλασμένος, -η
θα έχουμε πλαστεί
θα είμαστε πλασμένοι, -ες
θα έχεις πλάσει
θα έχεις πλασμένο
θα έχετε πλάσει
θα έχετε πλασμένο
θα έχεις πλαστεί
θα είσαι πλασμένος, -η
θα έχετε πλαστεί
θα είστε πλασμένοι, -ες
θα έχει πλάσει
θα έχει πλασμένο
θα έχουν πλάσει
θα έχουν πλασμένο
θα έχει πλαστεί
θα είναι πλασμένος, -η, -ο
θα έχουν πλαστεί
θα είναι πλασμένοι, -ες, -α
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να πλάθωνα πλάθουμε, να πλάθομενα πλάθομαινα πλαθόμαστε
να πλάθειςνα πλάθετενα πλάθεσαινα πλάθεστε, να πλαθόσαστε
να πλάθεινα πλάθουν(ε)να πλάθεταινα πλάθονται
Aoristνα πλάσωνα πλάσουμε, να πλάσομενα πλαστώνα πλαστούμε
να πλάσειςνα πλάσετενα πλαστείςνα πλαστείτε
να πλάσεινα πλάσουν(ε)να πλαστείνα πλαστούν(ε)
Perfνα έχω πλάσει
να έχω πλασμένο
να έχουμε πλάσει
να έχουμε πλασμένο
να έχω πλαστεί
να είμαι πλασμένος, -η
να έχουμε πλαστεί
να είμαστε πλασμένοι, -ες
να έχεις πλάσει
να έχεις πλασμένο
να έχετε πλάσει
να έχετε πλασμένο
να έχεις πλαστεί
να είσαι πλασμένος, -η
να έχετε πλαστεί
να είστε πλασμένοι, -ες
να έχει πλάσει
να έχει πλασμένο
να έχουν πλάσει
να έχουν πλασμένο
να έχει πλαστεί
να είναι πλασμένος, -η, -ο
να έχουν πλαστεί
να είναι πλασμένοι, -ες, -α
Imper
ativ
Presπλάθεπλάθετεπλάθεστε
Aoristπλάσεπλάστεπλάσουπλαστείτε
Part
izip
Presπλάθοντας
Perfέχοντας πλάσει, έχοντας πλασμένοπλασμένος, -η, -οπλασμένοι, -ες, -α
InfinAoristπλάσειπλαστεί

Griechische Definition zu πλάθω

πλάθω [pláθo] -ομαι Ρ αόρ. έπλασα, απαρέμφ. πλάσει, παθ. αόρ. πλάστη κα, απαρέμφ. πλαστεί, μππ. πλασμένος : 1. κατεργάζομαι μια εύπλαστη ύλη και της δίνω ορισμένο σχήμα, μορφή: πλάθω το ψωμί / τα τσουρέκια / τα κουλουράκια / τα κεφτεδάκια / τα γιουβαρλάκια. πλάθω τον πηλό / την πλαστελίνη. || (ιδ. για το Θεό) δημιουργώ, διαμορφώνω: Ο Θεός έπλασε τον Aδάμ από πηλό / τον κόσμο σε έξι μέρες. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback