{το}  περιγιάλι Subst.  [perigiali, perijiali]

{die}    Subst.
(0)
{der}    Subst.
(0)

Etymologie zu περιγιάλι

περιγιάλι mittelgriechisch περιγιάλι παραγιάλιν Koine-Griechisch παραιγιάλιος παρά + altgriechisch αἰγιαλός ἀΐσσω + ἅλς ( proto-indogermanisch *séh₂l- / *séh₂ls: αλάτι)


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.
Griechische Definition zu περιγιάλι

περιγιάλι το [perijádiv] : γιαλός, ακρογιάλι, ακροθαλασσιά.

[μσν. περιγιάλι < παραγιάλιν (με παρετυμ. περι-) < *παραιγιάλιον (με παρετυμ. παρα-) ουσιαστικοπ. ουδ. του ελνστ. επιθ. παραιγιάλιος (μαρτυρείται στη σημ.: `που ζει στην ακροθαλασσιά΄)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback