παράγοντας  

  • Faktor
    upvotedownvote

Beispielsätze

Η μεγάλη προσπάθεια ήταν ένας παράγοντας της επιτυχίας του.

Ένας σημαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη ενός παιδιού είναι και τα αδέλφια του.

Quelle: anmaretto, mululatv


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

paragontas, pararontas


Deutsche Synonyme zu: παράγοντας

Faktor Koeffizient Beiwert Eigenschaft Randbedingung Umstand Rahmenbedingung Tatsache Gegebenheit Kennzeichen Merkmal Kriterium Facette Richtung Dimension latente Größe Aspekt Einflussvariable erklärende Variable unabhängige Variable exogene Variable Prädiktorvariable Regressor


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ παράγοντας παράγοντες
Genitiv παράγοντα παραγόντων
Akkusativ παράγοντα παράγοντες
Vokativ παράγοντα παράγοντες
λόγια Genitiv:παράγοντος
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15