πανέρι  

  • Korb
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... πολλά αγκίστρια. Το νήμα (μάνα) του παραγαδιού συγκεντρώνεται σε ρηχό πανέρι κυκλοτερώς στα χείλη του οποίου φέρονται φελλοί όπου και καρφώνονται τα ...

... έως σήμερα, είναι στήλη στα ελληνικά. Σημαντικό επίσης εύρημα είναι ένα πανέρι με υπολείμματα ψαριών, στο ένα μάλιστα έχουν διατηρηθεί τα λέπια. Οι ανασκαφικές ...

... προσφορά των κρόκκων από κροκοσυλλέκτρια που αδειάζει τα καλάθι της σε ένα πανέρι που βρίσκεται μπροστά της. Δίπλα στην Πότνια θηρών βρίσκεται ένας γρύπας ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

paneri


Deutsche Synonyme zu: πανέρι

Korbschläger Korb


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ πανέρι πανέρια
Genitiv πανεριού πανεριών
Akkusativ πανέρι πανέρια
Vokativ πανέρι πανέρια
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15