{το}  παζάρι Subst.  [pazari]

{der}    Subst.
(69)
{der}    Subst.
(40)

Etymologie zu παζάρι

παζάρι mittelgriechisch παζάριον türkisch pazar persisch بازار (bâzâr) μέση persisch wʾčʾl (wāzār, αγορά)


GriechischDeutsch
Βασικά δεν είναι δίκαιο το παζάρι που γίνεται εκεί.Es ist eigentlich kein gerechter Basar, der da abläuft!

Übersetzung bestätigt

Είναι ένα φοβερό αραβικό παζάρι με άνισες συνθήκες.Es ist ein schrecklicher arabischer Basar, mit ungleichen Verhältnissen.

Übersetzung bestätigt

Δεν είναι παζάρι.Europa ist kein Basar.

Übersetzung bestätigt

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τέτοια πράγματα να καταστούν διαπραγματεύσιμα και να μετατραπεί η Ευρώπη σε παζάρι.Wir sollten nicht einreißen lassen, dass derlei Dinge verhandelbar werden und Europa zum Basar wird.

Übersetzung bestätigt

Τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι ακόμα υποχρεωμένα να προσφέρουν τους δημόσιους χρεωστικούς τίτλους τους στο παζάρι των χρηματοπιστωτικών αγορών και προσπαθούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των κερδοσκόπων υιοθετώντας δέσμες λιτότητας που ισοδυναμούν με αυτοκτονία.Die Mitgliedstaaten der EU müssen ihre Staatsschuldtitel weiter auf dem Basar der Finanzmärkte verhökern und sich durch Selbstmordsparen das Vertrauen der Spekulanten erwerben.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu παζάρι

παζάρι το [pazári] : 1.υπαίθριος χώρος όπου κατά τακτά χρονικά διαστήματα συγκεντρώνονται έμποροι και παραγωγοί για να πουλήσουν τα προϊόντα τους· εμποροπανήγυρη: Όλα τα γύρω χωριά κατέβαιναν στο παζάρι. || παζάρι που γίνεται κάθε βδομάδα· λαϊκή αγορά. ΦΡ τι θέλει / τι γυρεύει η αλεπού* στο παζάρι; ΠAΡ Ξεκίνησε ο Εβραίος να πάει στο παζάρι κι ήταν ημέρα Σάββατο*. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback