παίρνω χαμπάρι    [perno chabari, pairnw xampari]


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu παίρνω χαμπάρι

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie παίρνω χαμπάρι

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu παίρνω χαμπάρι

Noch keine ähnlichen Wörter

Deutsche Synonyme zu παίρνω χαμπάρι

Noch keine deutschen Synonyme


Grammatik

Noch keine Grammatik zu παίρνω χαμπάρι.

Weiterführende Links

Griechische Definition von παίρνω χαμπάριπαίρνω χαμπάρι


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback