πίσω Verb  [piso, pisw]

(25832)
(5057)

GriechischDeutsch
Κινείται μπροστά και πίσω επάνω στο πλαίσιο για τη συλλογή πληροφοριών, χρησιμοποιώντας συχνότητες στην περιοχή του υπερύθρου φωτός, ή ακτίνες λέιζερ ή άλλες μορφές μέτρησης.Das Gerät bewegt sich auf seinem Rahmen hin und zurück und verwendet dabei Licht im Infrarotbereich, Laserstrahlen oder andere Messmethoden.

Übersetzung bestätigt

Η εφαρμογή ορισμένων μέτρων χωλαίνει πίσω από τις προδιαγραφές του σχεδίου.Einige Maßnahmen hinken hinter den Planvorgaben zurück.

Übersetzung bestätigt

Επιπλέον, ο μοναδικός συνεργαζόμενος παραγωγός θα μπορούσε εύκολα να μεταφέρει την παραγωγική του ικανότητα από την Ταϊλάνδη πίσω στην Κίνα σε περίπτωση κατάργησης των μέτρων αντιντάμπινγκ.Überdies könnte der einzige kooperierende Hersteller bei einem Auslaufen der Antidumpingmaßnahmen seine Produktionskapazitäten leicht von Thailand zurück nach China verlegen.

Übersetzung bestätigt

Εάν η σχετική Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή δεν θεωρεί την αίτηση αιτιολογημένη και αναλογική, την αποστέλλει πάραυτα πίσω στο ΕΣΣΚ και ζητεί πρόσθετη αιτιολόγηση.Vertritt die betreffende Europäische Aufsichtsbehörde die Auffassung, dass die Anforderung nicht begründet und verhältnismäßig ist, sendet sie die Anforderung umgehend an den ESRB zurück und verlangt eine zusätzliche Begründung.

Übersetzung bestätigt

Η απαίτηση βασίζεται στην προσέγγιση «ένα βήμα πίσω»-«ένα βήμα μπροστά», που συνεπάγεται ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων εφαρμόζουν ένα σύστημα που τους δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν τον/τους άμεσο(-ους) προμηθευτή(-ές) τους και τον/τους άμεσο(-ους) πελάτη(-ες) τους, εκτός αν πρόκειται για τελικούς καταναλωτές.Diese Anforderung basiert auf dem Konzept „Ein Schritt zurück und ein Schritt vor“, nach dem Lebensmittelunternehmer über ein System verfügen müssen, mit dessen Hilfe sie ihre(n) unmittelbaren Lieferanten und ihre(n) unmittelbaren Kunden ermitteln können, außer wenn sie die Endverbraucher sind.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu πίσω.Griechische Definition zu πίσω

πίσω [píso] επίρρ. τοπ. : με πολλαπλή λειτουργία. I1α. γενικά σε στάση ή σε κίνηση προσδιορίζει το αντίθετο σημείο από εκείνο προς το οποίο είναι στραμμένος ή κατευθύνεται ο ομιλητής. ANT μπροστά: Kάθεται πάντα πίσω. Mη γυρίζετε πίσω. Mην κοιτάζετε πίσω! Προχωρήστε, μη στέκεστε πίσω! Όπως στέκεσαι, μπροστά είναι ένα πάρκο και πίσω ένα παλιό κτίριο. (με επανάληψη, για έμφαση) πίσω πίσω, στο πιο πίσω σημείο. (παραθετικά): πιο πίσω. πολύ πίσω: Πήγαινε λίγο πιο πίσω. Δε βλέπω (από) τόσο πίσω, αν καθίσω τόσο πίσω. Γυρίστε δύο σελίδες πίσω, στα προηγούμενα. Kινείται ελεύθερα μπρος και πίσω, προς τα εμπρός και προς τα πίσω. πίσω έχει μεγάλη αυλή, από πίσω, στην πίσω πλευρά. Mένω πίσω, καθυστερώ: Ήταν κουρασμένος και έμεινε πίσω, βραδυπόρησε. Οι άλλοι έφυγαν αλλά αυτός έμεινε πίσω για να μου ζητή σει κτ., κοντοστάθηκε. Kάνω πίσω, μετακινούμαι προς τα πίσω και ως ΦΡ υποχωρώ: Οι εργαζόμενοι δε θα κάνουν πίσω στις διεκικήσεις τους. ΦΡ και εκφράσεις μένω πίσω: α. δεν προχωρώ με ικανοποιητικό ρυθμό: Έμεινε πολύ πίσω, δεν έβγαλε όση δουλειά έπρεπε. Έμεινε πίσω η δουλειά. Έμεινε πίσω στη δουλειά / στις σπουδές, καθυστέρησε. β. δεν παρακολουθώ μια εξέλιξη, μια πρόοδο: Πολύ πίσω έμεινες!, ειρωνικά, για κπ. που δεν είναι ενημερωμέ νος, σύγχρονος. πάω* πίσω. μπρος γκρεμός* / βαθύ* και πίσω ρέμα. πίσω έχει η αχλάδα* την ουρά. δεν πάω πίσω, έχω την ίδια αρνητική ιδιότητα με κπ.: Mην το μαλώνεις, γιατί κι εσύ δεν πας πίσω, είσαι ίδιος και χειρότερος. δεν κάνω βήμα* πίσω. ένα βήμα μπρος* και δύο πίσω. κρύβομαι* πίσω από το δάχτυ λό μου. || με πρόθεση, προς τα πίσω, για δήλωση κατεύθυνσης: Bήματα / κίνηση / πορεία προς τα πίσω. || από πίσω: Φαίνεται απλό, αλλά κρύβει πολλή δουλειά από πίσω, προϋποθέτει, εξυπακούεται πολλή δουλειά. Aπό πίσω φαίνεται λεπτός. ΠAΡ ΦΡ από μπρος κάνει το φίλο και από πίσω το σκύλο, για όσους υποκρίνονται ότι είναι φίλοι. β. με αντίθετη κατεύθυνση, με κατεύθυνση προς το σημείο εκκίνησης: Tο ποτάμι δε γυρνάει πίσω. Ο χρόνος / η ζωή δε γυρνάει πίσω. γ. με τη σημασία της επιστροφής: Γυρίζω πίσω, επιστρέφω. Γύρισε πίσω στην πατρίδα του. Γυρίζω / φέρνω / στέλνω / δίνω κτ. πίσω, το επιστρέφω. Mου έδωσε πίσω τα δανεικά. Γύρισέ το πίσω στη βιβλιοθήκη. Mου έφερε πίσω όσα της χάρισα. Δώσ΄ το μου πίσω! ΦΡ και εκφράσεις παίρνω πίσω το λόγο* μου. παίρνω το αίμα* μου πίσω. || για καθυστέρηση: Tο ρολόι πάει πίσω δέκα λεπτά. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback