πάνω Verb  [pano, panw]

(7514)
(1755)

GriechischDeutsch
Στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης (βλ. παρακάτω), ο καταγγέλλων ανέφερε ότι τα μέτρα θα πρέπει να προσαρμοστούν προς τα πάνω λόγω της εικαζόμενης αύξησης των επιπέδων του ντάμπινγκ και της ζημίας.Im Rahmen der Interimsüberprüfung (siehe unten) forderte der Antragsteller, die Maßnahmen aufgrund der angeblich gestiegenen Dumpingund Schadensspanne nach oben zu korrigieren.

Übersetzung bestätigt

Επομένως, συνήχθη το συμπέρασμα ότι οι τρεις προαναφερθείσες εταιρείες δεν ανταποκρίνονταν στο κριτήριο 1, όπως συνοψίζεται στην αιτιολογική σκέψη 21 πιο πάνω.Daher wurde der Schluss gezogen, dass die drei oben genannten Unternehmen das erste der unter Randnummer 21 aufgeführten Kriterien nicht erfüllten.

Übersetzung bestätigt

Το πλέγμα διπλώνεται και στερεώνεται με σύρμα σε μορφή κύβου ανοικτού στο πάνω μέρος.Dieses Drahtnetz wird zu einem oben offenen Kubus gefaltet; die Kanten des Kubus werden fest mit Draht verbunden.

Übersetzung bestätigt

Το χαλύβδινο αμόνι διαμέτρου 100 mm και ύφους 70 mm βιδώνεται στο πάνω μέρος ενός χαλύβδινου μπλοκ ύψους 200 mm, μήκους 230 mm και πλάτους 250 mm με μία χυτή βάση μήκους 450 mm, πλάτους 450 mm και ύφους 60 mm.Der Stahlamboss — 100 mm (Durchmesser) × 70 mm (Höhe) — ist oben auf einen Stahlblock — 230 mm (Länge) × 250 mm (Breite) × 200 mm (Höhe) — mit Fuß — 450 mm (Länge) × 450 mm (Breite) × 60 mm (Höhe) — aufgeschraubt.

Übersetzung bestätigt

Η συγκέντρωση του αερίου μεταβάλλεται κατά βαθμίδες της τάξης του 1 % κ.ο.κ. μέχρις ότου επέλθει ανάφλεξη όπως περιγράφεται πιο πάνω.Der Gasanteil wird beginnend bei 1 % Volumenanteil) stufenweise um 1 % erhöht, bis eine wie oben beschriebene Entzündung erfolgt.

Übersetzung bestätigtGrammatik

Noch keine Grammatik zu πάνω.Griechische Definition zu πάνω

πάνω, επίρρ., βλ. . [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback