ούρα  

  • Urin
    upvotedownvote

Beispielsätze

Σας εύχομαι για το θέρος καλή ξεκούραση.

Ο Τομ χρειάζεται λίγη ξεκούραση.

Το όνομά του είναι Τομογιούκι Ογκούρα.

Quelle: glavkos, glavkos, glavkos


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ura, oyra


Deutsche Synonyme zu: ούρα

Natursekt Pipi Harn Urin Pisse Piese Pinke Seiche Wasser (in: Wasser lassen)

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15