ορίστε  

  • Bitte
    upvotedownvote
  • bitte?
    upvotedownvote
  • bitteschön
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... αετός, η Ειρήνη, τα ψηλά βουνά). Το άρθρο διακρίνεται σε οριστικό και αόριστο άρθρο. Οριστικό άρθρο, (ο - η - το), χρησιμοποιείται σε αναφορά συγκεκριμένου ...

... Δημητρίου στη Θεσσαλία σε επανάσταση. Όταν τελικά ο Δημήτριος ηττήθηκε οριστικά στην Ασία, ο Λυσίμαχος ήταν ελεύθερος πλέον να διεκδικήσει τη Μακεδονία ...

... εξουσία να επιβάλει τους Κανόνες Παιχνιδιού στο παιχνίδι στο οποίο έχει οριστεί (Κανόνας 5) και του οποίου οι αποφάσεις είναι τελεσίδικες. Κινείται σε ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

oriste


Deutsche Synonyme zu: ορίστε

Bitte Bittgesuch Gesuch Petition Antrag Desiderat Desideratum Wunsch Nachfrage Ersuchen Ansuchen freundliches Ersuchen Anliegen Wunschliste Appell Befürwortung Aufforderung Aufruf Ausrufung Aufgebot Proklamation Rogation Litanei Fürbitte wie bitte? wie belieben? wie meinen? wie jetzt!? Moment mal versteh(e) ich Sie richtig (wenn...)? hab ich Sie (da) richtig verstanden? verstehe ich das jetzt richtig?: (Aussage) ja was denn nun? hä? wie soll ich das jetzt verstehen? bitte?

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15