{το}  νεύμα Subst.  [nevma, neyma]

{das}    Subst.
(5)
{der}    Subst.
(2)

Etymologie zu νεύμα

νεύμα altgriechisch νεῦμα νεύω


GriechischDeutsch
Θα αργήσει. Προσπάθησα να τους κάνω νεύμα μισή ντουζίνα φορές.Ich habe ihr mehrmals Zeichen gegeben.

Übersetzung nicht bestätigt

Aνοίγω με 500. Έκαναν νεύματα από δω κι από κει.Gaben Zeichen vor und zurück.

Übersetzung nicht bestätigt

Σαίξπηρ, βιβλίο και μετά αν κάνετε το νεύμα για το βιβλίο, και αγγίξετε την καρδιά σας, τότε είναι ποίημα."Shakespeare," "Buch," und wenn man das Zeichen für "Buch" macht und dein Herz berührst, bedeutet es Gedicht.

Übersetzung nicht bestätigt

Περιμένω για το νεύμα σου.Ich warte auf ein Zeichen.

Übersetzung nicht bestätigt

Θυμάσαι που σου έμαθα το νεύμα για το "σεξ";Erinnerst du dich, als ich dir das böse Zeichen beigebracht habe?

Übersetzung nicht bestätigt

Griechische Definition zu νεύμα

νεύμα το [névma] : τυποποιημένη κίνηση συνήθ. του κεφαλιού ή των ματιών, για να δηλώσουμε σε κπ. συνήθ. την άρνηση ή τη συγκατάθεσή μας, χωρίς να μιλήσουμε: Ένα νεύμα του αρκεί για να τον υπακούσουν όλοι. Mου έκανε νεύμα να σταματήσω. || σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιεί τις κινήσεις των χεριών, των ματιών, του στόματος, των φρυδιών, των ώμων κτλ. και αντικαθιστά τον προφορικό λόγο: Σύστημα νευμάτων για κωφαλάλους.

[λόγ. < αρχ. νεῦμα]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback